Kamena vuna cena na stranici je iskazana u dinarima sa uračunatim porezom. Veleprodajni cenovnik kamene vune iskazan je u dinarima bez obračunatog poreza na dodatu vrednost. Svi artikli prikazani na stranici deo su naše aktuelne ponude i ne podrazumeva se da su dostupni u svakom trenutku.

kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena meka 5 cm

600RSD/ m²

Meke izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model B-050
 • Preporučena primena Kosi krovovi , Plafoni - stubovi , Podovi , Zidovi , Suva gradnja
 • Toplotna provodljivost λD 0.034 W/mk
 • Otpornost na protok vazduha TR > 30 kPa s/m2
 • Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.45
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 1200 x 600 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 7.2 m2
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena meka 10 cm

700RSD/ m²

Meke izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model B-030
 • Preporučena primena Polaganje na ravnim površinama, ugradnja u zidovima i plafonima u sistemima suve gradnje
 • Toplotna provodljivost λD 0.034 W/mk
 • Otpornost na protok vazduha TR > 15 kPa s/m2
 • Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 2.90
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 1200 x 600 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 3.6 m2
kamena vuna cena tvrde termoizolacione ploče

Kamena vuna cena polutvrda 5 cm

800RSD/ m²

Polutvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model B-570
 • Preporučena primena Kosi krovovi , Plafoni - stubovi , Podovi , Zidovi , Suva gradnja
 • Toplotna provodljivost λD 0.033 W/mk
 • Otpornost na protok vazduha TR > 50 kPa s/m2
 • Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.50
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 1200 x 600 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 5.76 m2
kamena vuna cena tvrde termoizolacione ploče

Kamena vuna cena polutvrda 10 cm

1500RSD/ m²

Polutvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model B-570
 • Preporučena primena Kosi krovovi , Plafoni - stubovi , Podovi , Zidovi , Suva gradnja
 • Toplotna provodljivost λD 0.033 W/mk
 • Otpornost na protok vazduha TR > 50 kPa s/m2
 • Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.50
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 1200 x 600 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 2.88 m2
kamena vuna cena tvrde termoizolacione ploče

Kamena vuna cena polutvrda 12 cm

1900RSD/ m²

Polutvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model B-570
 • Preporučena primena Kosi krovovi , Plafoni - stubovi , Podovi , Zidovi , Suva gradnja
 • Toplotna provodljivost λD 0.033 W/mk
 • Otpornost na protok vazduha TR > 50 kPa s/m2
 • Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.50
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 1200 x 600 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 2.88 m2
kamena vuna cena tvrde termoizolacione ploče

Kamena vuna cena podna 2 cm

600RSD/ m²

Tvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija gde postoji visoko mehaničko opterećenje

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model B-051
 • Preporučena primena Kosi krovovi , Plafoni - stubovi , Podovi , Zidovi , Suva gradnja
 • Toplotna provodljivost λD 0.035 W/mk
 • Dinamička krutost s' < 10 MN/m3 na 50 mm
 • Tačkasto opterećenje > 200N
 • Pritisna čvrstoća > 20 kPa > 200N
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 0.55
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 1200 x 600 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 5.76 m2
kamena vuna cena tvrde termoizolacione ploče

Kamena vuna cena podna 3 cm

950RSD/ m²

Tvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija gde postoji visoko mehaničko opterećenje

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model BP 30
 • Preporučena primena Ravni krovovi , Podovi
 • Toplotna provodljivost λD 0.036 W/mk
 • Zatezna čvrstoća upravna na površinu TR > 10 kPa
 • Tačkasto opterećenje > 400N
 • Pritisna čvrstoća > 30 kPa > 200N
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 0.55
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 1200 x 2000 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 5.76 m2
kamena vuna cena tvrde termoizolacione ploče

Kamena vuna cena podna 5 cm

1200RSD/ m²

Tvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija gde postoji visoko mehaničko opterećenje

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model BP 30
 • Preporučena primena Ravni krovovi , Podovi
 • Toplotna provodljivost λD 0.036 W/mk
 • Zatezna čvrstoća upravna na površinu TR > 10 kPa
 • Tačkasto opterećenje > 400N
 • Pritisna čvrstoća > 30 kPa > 200N
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.25
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 1200 x 2000 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 5.76 m2
kamena vuna cena fasadna BP ETICS

Kamena vuna cena fasadna 3 cm

800RSD/ m²

Tvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija gde postoji visoko mehaničko opterećenje, kakvo se javlja kod sistema kontaktnih fasada

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model BP ETICS
 • Preporučena primena Ravni krovovi , Plafoni-stubovi , Zidovi , Zidovi
 • Toplotna provodljivost λD 0.034 W/mk
 • Zatezna čvrstoća upravna na površinu TR > 7.5 kPa
 • Tačkasto opterećenje > 400N
 • Pritisna čvrstoća > 30 kPa > 200N
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 0.80
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 600 x 1000 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 6 m2
kamena vuna cena fasadna BP ETICS

Kamena vuna cena fasadna 5 cm

1000RSD/ m²

Tvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija gde postoji visoko mehaničko opterećenje, kakvo se javlja kod sistema kontaktnih fasada

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model BP ETICS Plus
 • Preporučena primena Zidna termo - akustička - protivpožarna izolacija , Tavanice
 • Toplotna provodljivost λD 0.034 W/mk
 • Zatezna čvrstoća upravna na površinu TR > 7.5 kPa
 • Tačkasto opterećenje > 400N
 • Pritisna čvrstoća > 20 kPa > 200N
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.25
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 600 x 1000 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 5.76 m2
kamena vuna cena fasadna BP ETICS

Kamena vuna cena fasadna 6 cm

1200RSD/ m²

Tvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija gde postoji visoko mehaničko opterećenje, kakvo se javlja kod sistema kontaktnih fasada

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model BP ETICS Plus
 • Preporučena primena Zidna termo - akustička - protivpožarna izolacija , Tavanice
 • Toplotna provodljivost λD 0.034 W/mk
 • Zatezna čvrstoća upravna na površinu TR > 7.5 kPa
 • Tačkasto opterećenje > 400N
 • Pritisna čvrstoća > 20 kPa > 200N
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.25
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 600 x 1000 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 5.76 m2
kamena vuna cena fasadna BP ETICS

Kamena vuna cena fasadna 8 cm

1500RSD/ m²

Tvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija gde postoji visoko mehaničko opterećenje, kakvo se javlja kod sistema kontaktnih fasada

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Preporučena primena Zidna termo - akustička - protivpožarna izolacija , Tavanice
 • Toplotna provodljivost λD 0.034 W/mk
 • Zatezna čvrstoća upravna na površinu TR > 7.5 kPa
 • Tačkasto opterećenje > 400N
 • Pritisna čvrstoća > 20 kPa > 200N
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.25
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 600 x 1000 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 5.76 m2
kamena vuna cena fasadna BP ETICS

Kamena vuna cena fasadna 10 cm

1800RSD/ m²

Tvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija gde postoji visoko mehaničko opterećenje, kakvo se javlja kod sistema kontaktnih fasada

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model BP ETICS Plus
 • Preporučena primena Zidna termo - akustička - protivpožarna izolacija , Tavanice
 • Toplotna provodljivost λD 0.034 W/mk
 • Zatezna čvrstoća upravna na površinu TR > 7.5 kPa
 • Tačkasto opterećenje > 400N
 • Pritisna čvrstoća > 20 kPa > 200N
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.25
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 600 x 1000 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 5.76 m2
kamena vuna cena fasadna BP ETICS

Kamena vuna cena fasadna 12 cm

2200RSD/ m²

Tvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija gde postoji visoko mehaničko opterećenje, kakvo se javlja kod sistema kontaktnih fasada

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Preporučena primena Zidna termo - akustička - protivpožarna izolacija , Tavanice
 • Toplotna provodljivost λD 0.034 W/mk
 • Zatezna čvrstoća upravna na površinu TR > 7.5 kPa
 • Tačkasto opterećenje > 400N
 • Pritisna čvrstoća > 20 kPa > 200N
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.25
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 600 x 1000 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 5.76 m2
kamena vuna cena fasadna BP ETICS

Kamena vuna cena fasadna 15 cm

2800RSD/ m²

Tvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija gde postoji visoko mehaničko opterećenje, kakvo se javlja kod sistema kontaktnih fasada

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model BP ETICS Plus
 • Preporučena primena Zidna termo - akustička - protivpožarna izolacija , Tavanice
 • Toplotna provodljivost λD 0.034 W/mk
 • Zatezna čvrstoća upravna na površinu TR > 7.5 kPa
 • Tačkasto opterećenje > 400N
 • Pritisna čvrstoća > 20 kPa > 200N
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.25
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 600 x 1000 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 5.76 m2
kamena vuna cena fasadna BP ETICS

Kamena vuna cena fasadna 20 cm

3700RSD/ m²

Tvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija gde postoji visoko mehaničko opterećenje, kakvo se javlja kod sistema kontaktnih fasada

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Preporučena primena Zidna termo - akustička - protivpožarna izolacija , Tavanice
 • Toplotna provodljivost λD 0.034 W/mk
 • Zatezna čvrstoća upravna na površinu TR > 7.5 kPa
 • Tačkasto opterećenje > 400N
 • Pritisna čvrstoća > 20 kPa > 200N
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.25
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 600 x 1000 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 5.76 m2
kamena vuna cena fasadna BP ETICS

Kamena vuna cena fasadna 22 cm

3300RSD/ m²

Tvrde izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija gde postoji visoko mehaničko opterećenje, kakvo se javlja kod sistema kontaktnih fasada

 • Proizvođač FIBRAN
 • Termoizolacija FIBRANgeo
 • Model BP ETICS Plus
 • Model BP ETICS Plus
 • Preporučena primena Zidna termo - akustička - protivpožarna izolacija , Tavanice
 • Toplotna provodljivost λD 0.034 W/mk
 • Zatezna čvrstoća upravna na površinu TR > 7.5 kPa
 • Tačkasto opterećenje > 400N
 • Pritisna čvrstoća > 20 kPa > 200N
 • Toplotna otpornost R(m2 K/W) 1.25
 • Zaštita od požara A1 - Negoriv materijal
 • Dimenzije ploče 600 x 1000 mm
 • Površina ploče 0.75 m2
 • Sadržina paketa 5.76 m2
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena FIBRANgeo B-030

383RSD/m²+PDV

Veleprodajni cenovnik kamene vune FIBRANgeo B-030

 • Cena 5 cm: 383.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 460.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 535.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 612.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 765.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 917.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 1.071.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 1.147.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 1.223.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 1.370.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 1.530.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 1.682,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 1.835,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 1.988,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 2.141,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 2.293,00 RSD / m²
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena FIBRANgeo B-040

380RSD/m²+PDV

Veleprodajni cenovnik kamene vune FIBRANgeo B-040

 • Cena 4 cm: 380.00 RSD / m²
 • Cena 5 cm: 476.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 572.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 666.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 762.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 952.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 1.142.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 1.333.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 1.427.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 1.523.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 1.713.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 1.903.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 2.094,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 2.284,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 2.474,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 2.664,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 2.855,00 RSD / m²
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena FIBRANgeo B-050

336RSD/m²+PDV

Veleprodajni cenovnik kamene vune FIBRANgeo B-050

 • Cena 3 cm: 336.00 RSD / m²
 • Cena 4 cm: 447.00 RSD / m²
 • Cena 5 cm: 559.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 670.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 782.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 894.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 1.117.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 1.340.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 1.563.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 1.675.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 1.786.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 2.009.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 2.233.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 2.456,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 2.679,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 2.902,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 3.125,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 3.348,00 RSD / m²
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena FIBRANgeo B-570

312RSD/m²+PDV

Veleprodajni cenovnik kamene vune FIBRANgeo B-570

 • Cena 2 cm: 312.00 RSD / m²
 • Cena 3 cm: 467.00 RSD / m²
 • Cena 4 cm: 622.00 RSD / m²
 • Cena 5 cm: 778.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 934.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 1.090.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 1.244.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 1.556.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 1.866.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 2.178.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 2.333.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 2.489.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 2.799.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 3.111.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 3.421,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 3.733,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 4.043,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 4.355,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 4.666,00 RSD / m²
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena FIBRANgeo B-001

403RSD/m²+PDV

Veleprodajni cenovnik kamene vune FIBRANgeo B-001

 • Cena 2 cm: 403.00 RSD / m²
 • Cena 3 cm: 605.00 RSD / m²
 • Cena 4 cm: 805.00 RSD / m²
 • Cena 5 cm: 1.007.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 1.208.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 1.409.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 1.610.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 2.012.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 2.416.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 2.818.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 3.019.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 3.221.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 3.623.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 4.025.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 4.428,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 4.830,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 5.233,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 5.635,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 6.037,00 RSD / m²
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena FIBRANgeo B-051

560RSD/m²+PDV

Veleprodajni cenovnik kamene vune FIBRANgeo B-051

 • Cena 2 cm: 560.00 RSD / m²
 • Cena 3 cm: 839.00 RSD / m²
 • Cena 4 cm: 1.119.00 RSD / m²
 • Cena 5 cm: 1.399.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 1.677.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 1.957.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 2.237.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 2.796.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 3.355.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 3.915.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 4.194.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 4.473.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 5.032.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 5.591.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 6.151,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 6.710,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 7.269,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 7.827,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 8.387,00 RSD / m²
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena BP ETICS Plus

961RSD/m²+PDV

Veleprodajni cenovnik kamene vune FIBRANgeo BP ETICS Plus

 • Cena 5 cm: 961.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 1.153.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 1.346.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 1.464.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 1.756.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 2.108.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 2.460.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 2.635.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 2.810.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 3.162.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 3.513.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 3.865,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 4.215,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 4.567,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 4.919,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 5.269,00 RSD / m²
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena FIBRANgeo BP 30

895RSD/m²+PDV

Veleprodajni cenovnik kamene vune FIBRANgeo BP 30

 • Cena 3 cm: 895.00 RSD / m²
 • Cena 4 cm: 1.100.00 RSD / m²
 • Cena 5 cm: 1.290.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 1.431.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 1.651.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 1.786.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 2.233.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 2.580.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 2.895.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 3.102.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 3.308.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 3.722.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 4.135.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 4.548,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 4.962,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 5.375,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 5.790,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 6.203,00 RSD / m²
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena FIBRANgeo BP 40

946RSD/m²+PDV

Veleprodajni cenovnik kamene vune FIBRANgeo BP 40

 • Cena 3 cm: 946.00 RSD / m²
 • Cena 4 cm: 1.180.00 RSD / m²
 • Cena 5 cm: 1.374.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 1.636.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 1.770.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 1.986.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 2.314.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 2.580.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 3.009.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 3.225.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 3.440.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 3.870.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 4.300.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 4.730,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 5.159,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 5.590,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 6.020,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 6.449,00 RSD / m²
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena FIBRANgeo BP 50

1000RSD/m²+PDV

Veleprodajni cenovnik kamene vune FIBRANgeo BP 50

 • Cena 3 cm: 1.000.00 RSD / m²
 • Cena 4 cm: 1.250.00 RSD / m²
 • Cena 5 cm: 1.461.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 1.740.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 1.890.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 2.120.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 2.483.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 2.778.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 3.241.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 3.472.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 3.703.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 4.166.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 4.630.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 5.092,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 5.555,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 6.017,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 6.481,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 6.944,00 RSD / m²
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena FIBRANgeo BP HD

1158RSD/m²+PDV

Veleprodajni cenovnik kamene vune FIBRANgeo BP HD

 • Cena 3 cm: 1.158.00 RSD / m²
 • Cena 4 cm: 1.391.00 RSD / m²
 • Cena 5 cm: 1.547.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 1.789.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 2.006.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 2.185.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 2.567.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 2.980.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 3.477.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 3.725.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 3.972.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 4.469.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 4.966.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 5.463,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 5.958,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 6.455,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 6.952,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 7.449,00 RSD / m²
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena FIBRANgeo BP 70

1211RSD/m²+PDV

Veleprodajni cenovnik kamene vune FIBRANgeo BP 70

 • Cena 3 cm: 1.211.00 RSD / m²
 • Cena 4 cm: 1.1460.00 RSD / m²
 • Cena 5 cm: 1.634.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 1.839.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 2.128.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 2.248.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 2.650.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 3.179.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 3.709.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 3.975.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 4.239.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 4.769.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 5.299.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 5.829,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 6.358,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 6.888,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 7.418,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 7.948,00 RSD / m²
kamena vuna cena - paket FIBRANgeo kamene vune

Kamena vuna cena FIBRANgeo BP 80

1137RSD/m²+PDV

Meke izolacione ploče od kamene vune za upotrebu u svim vrstama objekata i konstrukcija

 • Cena 3 cm: 1.317.00 RSD / m²
 • Cena 4 cm: 1.599.00 RSD / m²
 • Cena 5 cm: 1.720.00 RSD / m²
 • Cena 6 cm: 1.992.00 RSD / m²
 • Cena 7 cm: 2.247.00 RSD / m²
 • Cena 8 cm: 2.448.00 RSD / m²
 • Cena 10 cm: 2.895.00 RSD / m²
 • Cena 12 cm: 3.373.00 RSD / m²
 • Cena 14 cm: 3.935.00 RSD / m²
 • Cena 15 cm: 4.215.00 RSD / m²
 • Cena 16 cm: 4.496.00 RSD / m²
 • Cena 18 cm: 5.059.00 RSD / m²
 • Cena 20 cm: 5.621.00 RSD / m²
 • Cena 22 cm: 6.183,00 RSD / m²
 • Cena 24 cm: 6.745,00 RSD / m²
 • Cena 26 cm: 7.307,00 RSD / m²
 • Cena 28 cm: 7.869,00 RSD / m²
 • Cena 30 cm: 8.430,00 RSD / m²