Suva gradnja


gipsŠta je gips?

Gips je ekološki besprekoran materijal, za čoveka potpuno neškodljiv. U uslovima povećane vlažnosti vazduha, gips upija vlagu. Kada relativna vlažnost vazduha opadne, on oslobađa akumuliranu vlagu. Na taj način gips je izvrstan regulator vlage u prostorijama.

Rani tragovi gipsa

sreću se još kod starih Egipćana i Asteka. Tragovi gipsa
nađeni su na površinama njihovih palata i piramida.

Moderna suva gradnja


vrste gipsaGips se dobija pečenjem stene – sadre, koja je nastala taloženjem pre oko 250 miliona godina.

Ovaj kameni materijal se najvećim delom sastoji od minerala gipsa, a manji deo čine različite primese. Pečenjem se iz sirovine izdvaja voda, nakon čega se gips hladi, ponovo melje i pakuje. Prema preostalom procentu vode, sadržaju sirovina i mehaničkim osobinama, prepoznaju se različite vrste gipsa.

Štuk gips se koristi za malterisanje i ukrasne radove u enterijeru, kao dodatak krečnom malteru radi bržeg vezivanja, kao i za izradu različitih prefabrikovanih elemenata.

Alabaster gips ima mali procenat primesa, izrazito je beo i koristi se u vajarstvu i za fine radove u unutrašnjosti objekta. To je gips sa najfinijom strukturom.

Gips za maltere koristi se, kako mu i ime kaže, uglavnom za malterisanje, kao dodatak odgovarajućim vrstama maltera. U skladu sa namenom ima produženo vreme vezivanja.

Gips za košuljice služi za izradu podloga za podove i elemenata za pregradne zidove. Odlikuje se visokom čvrstoćom na pritisak i malim procentom vode u odnosu na druge vrste gipsa.

ponuda suve gradnje

Tehnokomerc nudi celokupan program gipsanih ploča, od standardnih preko vlagootpornih do vatrootpornih i cementnih. Ponuda je zaokružena profilima, praškastim materijalima, vijcima i elementima za montažu.

 
 
 
 

gips
prednostiZa blagodeti gipsa znale su i najstarije civilizacije: od Erihrona, kada su još pre 11000 godina zidovi i podovi bili od gipsa, preko piramida u Egiptu, palate u Knososu, dekoracija konstrukcija u Gotici, Renesansi, pa sve do danas.Ekološki podoban

Gips nema mirisa ni sastojaka štetnih po zdravlje, jer su važna svojstva dobijena proizvodnjom kroz ekološki čiste postupke.


Dobar regulator vlažnosti

Poznato je da gips privremeno upija višak vlage iz vazduha, koju vraća kad vazduh u prostoriji postane suv. To daje svojstvo regulatora klime u zatvorenom prostoru.


Fleksibilan

Gips, kao i malter predstavlja lako obradiv materijal za zahtevne i komplikovane forme u prostoru. Ploča je laka za montažu i transport, čak i za amatere. Idealne je za adaptacije. Modelarski gips, ispune, glet mase i malteri nemaju pukotine nakon primene, jer gips elastičan.


Udoban za stanovanje

Udobnost stanovanja zavisi od građevinskog materijala ugrađenog u enterijer. Građevinski materijali sa nižom provodljivošću toplote stvaraju osećaj toplote i udobnosti. Zato gips i predstavlja važan faktor zdravog stanovanja.


Štiti od požara

Gips u sebi veže oko 22% kristalne vode što kod ploča debljine 12.5mm iznosi oko 2litara po kvadratnom metru. U slučaju požara, ta voda deluje samogasivo.

 
 
 

Oaza
za sveJedna petočlana porodica proizvodi 25 litara vodene pare samo putem disanja

Akumulacije pare na gipsu: 1cm gipsa, u jednoj prostoriji dimenzija 4x6m i visine 2.5m (54m3) može bez ikakvih problema da primi 234 litra vode bez potrebe da je vrati nazad.

Očuvanje toplote

Sistemi suve gradnje nude dobru toplotnu zaštitu za celu kuću. Ugradnjom sistema smanjuju se troškovi grejanja i do 60%. Eliminiše se vlaga na zidovima uz pomoć parne brane, čineći dostupnim standarde pasivne kuće.


Izolacija zvuka

Zidna konstrukcija upija zvučne talase i oslabljuje ih usporenim vibriranjem velikih ploča, dok mekani spojevi sa ostalim elementima zgrade sprečavaju pojavu zvučnog mosta.


Smanjenje troškova

Kvalitetna izgradnja od podruma do tavana uz smanjenje troškova - lake konstrukcije smanjuju opterećenje nosivih građevinskih elemenata. Suva izgradnja garantuje uštedu prostora i do 10%, čineći rok izvođenja daleko kraći nego kod masivnih konstrukcija.