energijski štit


Kamena vuna
FIBRANgeoTehnokomerc se opredelio za kamenu vunu renomiranog proizvođača Fibran koji sa svojih 5 fabrika u Evropi, vrhunskim kvalitetom i odgovornom prodajnom politikom predstavlja pouzdanog partnera i dobavljača.  • Male težine, lak za rukovanje, sečenje i ugradnju
  • Otporan na vibracije
  • Ne izaziva iritacije na koži
 

Kamena vuna za izolaciju u građevinarstvu


Proizvodnja kamene
vune FIBRANgeoFIBRANgeo proizvodi od kamene vune se industrijski proizvode ispredanjem vlakana od rastopljene kamene mase.

Klasifikovani su kao proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada od mineralne vune prema Srpskom Standardu SRPS EN 13162, odnosno Evropskom Standardu EN 13162 (Mineral Wool insulation products for buildings).

Svi FIBRANgeo termoizolacioni proizvodi od kamene vune ispunjavaju zahteve kvaliteta i zaštite prema evropskim standardima.

Izolacija od kamene vune je prirodni neorganski vlaknasti materijal, široko poznat po termičkim i zvučnim izolacionim karakteristikama, kao i po izuzetnim performansama u pogledu zaštite od požara.  • Ne dozvoljava razvijanje mikro-organizama, insekata ili glodara
  • Reciklira se
  • Ekološki prihvatljiv proizvod

Fibrangeo proizvodi se od mineralnog kamena koji se prvobitno topi u električnoj peći na 1520°C, a potom ispreda u vlakna. Primena tehnologije električne peći u proizvodnji omogućava preciznu kontrolu temperature topljenja, za razliku od klasičnih visokih peći koje se upotrebljavaju u više od 90% fabrika kamene vune. Održavanje stabilne temperature tokom procesa topljenja osigurava dimenzionalnu stabilnost vlakana i omogućava izvrsne tehničke karakteristike krajnjem proizvodu. Šta više, proizvodnja bez fosilnih goriva (npr. uglja), kao glavnog energenta, emisiju štetnih gasova u okruženje svodi na minimum.

Nakon centrifuge i procesa „ispredanja”, nevezana vlakna od kamene vune, uz dodatak vezivnih smola, ulja i specijalnih silikonskih jedinjenja koja obezbeđuju hidrofobnost, postaju kohezivna, elastična i vodoodbojna.

FIBRANgeo kamena vuna tako formirana u pločama, rolnama i rinfuzna u različitim dimenzijama, na kraju se pakuje.

Ploče i rolne, takođe, mogu se proizvoditi kao i kaširane.

 
 
 
 

prednosti kamene
vune FIBRANgeoPrirodan, neorganski, bez mirisa, hemijski inertan (praktično PH neutralan). Hemijski ne razara elemente konstrukcije sa kojima je u kontaktu, niti je ugrožen od njih, čak i uslovima povećane vlažnosti.Termička izolacija

Odlična termička izolacija, sa veoma niskom toplotnom provodljivošću i maksimalnim otporom prolazu toplote čak i pri visokim temperaturama. Vlakna počinju da se tope na preko 1000C, a iako vezivna smola počinje da isparava kad temperatura dosegne 200C, izolacione osobine materijala ostaju nepromenjene. Zbog toga su FIBRANgeo proizvodi pogodni i za primenu pri izloženosti visokim temperaturama.


Zvučna izolacija

Visok koeficijent apsorpcije zvuka i optimalna otpornost prema protoku vazduha. Ove karakteristike omogućavaju zvučnu redukciju i poboljšanje akustičke performanse prostora. Kaširanjem se maksimizira zahtev za zvučnom redukcijom određenih frekvencija. Visoka pritisna čvrstaća i veoma niska dinamička krutost, odnosno veoma tvrda a ipak efikasno elastična. Ove osobine redukuje prenošenje zvuka udara, koji se javlja u plivajućim podnim konstrukcijama.


Zaštita od požara

Negorivi materijali (klase A1 prema SRPS EN 13501-1) koji zadržavaju svoje izolacione sposobnosti i kod visokih temperatura, doprinose sprečavanju širenja požara, spašavanju života i očuvanju građevinskih konstrukcija i objekata. Upravo zato, oni su ključni elementi i protivpožarnih zidova, podova, krovova, prefabrikovanih panela, vrata i drugih pasivnih protivpožarnih sistema.


Pasivna ventilacija

Otvorena vlaknasta struktura materijala sa otporom prolazu vodene pare sličnom otporu u vazduhu. Ova karakteristika doprinosi disanju konstruktivnog sklopa, omogućavanjem protoka veoma malih količina vazduha i pare kroz omotač zgrade, usled razlike u pritiscima vazduha u objektu i van objekta (Pasivna ventilacija). Ventilacija obnavlja kiseonik, reguliše relativnu vlažnost prostora i uklanja neprijatne mirise, dim, prašinu, bakterije iz vazduha i ugljen dioksid. FIBRANgeo proizvodi omogućavaju maksimalnu pasivnu ventilaciju objekata, ispunjavajući kriterijume Bioklimatskog projektovanja.


Vodoodbojnost - ne-hidroskopnost

Hidrofobnost vlakana čini FIBRANgeo proizvode vodoodbojnim i ne-hidroskopnim. Vlakna kamene vune nisu podložna uticaju vlage ili vode. Ako se kamena vuna namokri, suši se brzo preko pasivne ventilacije i u potpunosti vraća svoja početna svojstva. Pored toga, i kada dođe u kontakt sa drugim vlažnim delovima konstrukcije, ne apsorbuje vlagu.


Otpornost na mehanička opterećenja

FIBRANgeo proizvodi od kamene vune, u zavisnosti od orijentacije i rasporeda vlakana, imaju visoku mehaničku snagu čak i kod relativno malih gustina.
 
 
 

Karakteristike FIBRANgeo proizvoda

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
30 80 192.00 1.00 15
40 61 146.60 1.00 15
50 49 117.60 1.25 15
60 41 98.40 1.50 15
80 31 74.40 2.00 15
100 24 57.60 2.55 15
120 21 50.40 3.00 15
140 18 43.20 3.55 15
150 17 40.80 3.80 15
160 15 36.60
3.80 15

Dimenzije ploče: 1200x2000mm | *Proizvodi se i u dimenzijama 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-bp-70

FIBRANgeo BP 70

• Toplotna provodljivost λD: 0.039W/mK
• Tačkasto opterećenje > 700N
• Pritisna čvrstoća > 70kPa
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Sa polimernom hidroizolacionom membranom
preko termoizolacije
• Sa plivajućom betonskom košuljicom

Podovi
• Podovi sa plivajućom cementnom košuljicom (npr. mermer, pločice, industrijske podne obloge)
• Plivajući suvi estrih (npr. drvene/laminatne podne obloge)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
30 80 192.00 1.00 12
40 61 146.40 1.00 12
50 49 117.60 1.30 12
60 41 98.40 1.55 12
80 31 74.40 2.10 12
100 25 60.00 2.60 12
120 21 50.40 3.15 12
140 17 38.40 3.65 12
150 17 38.40 3.90 12
160 15 36.00 4.15 12

Dimenzije ploče: 1200x2000mm | *Proizvodi se i u dimenzijama 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-bp-hd

FIBRANgeo BP HD


• Toplotna provodljivost λD: 0.037-0.039 W/mk
• Tačkasto opterećenje > 600N
• Pritisna čvrstoća > 60kPa
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Sa polimernom hidroizolacionom membranom
preko termoizolacije
• Sa plivajućom betonskom košuljicom

Podovi
• Podovi sa plivajućom cementnom košuljicom (npr. mermer, pločice, industrijske podne obloge)
• Plivajući suvi estrih (npr. drvene/laminatne podne obloge)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
30 80 192.00 1.00 12
40 61 146.40 1.00 12
50 49 117.60 1.30 12
60 41 98.40 1.55 12
80 31 74.40 2.10 12
100 25 60.00 2.60 12
120 21 50.40 3.15 12
140 18 43.20 3.65 12
150 16 38.40 3.90 12
160 15 36.00 4.20 12

Dimenzije ploče: 1200x2000mm | *Proizvodi se i u dimenzijama 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-bp-50

FIBRANgeo BP 50


• Toplotna provodljivost λD: 0.038 W/mk
• Tačkasto opterećenje > 600N
• Pritisna čvrstoća > 50kPa
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Sa bitumenskom hidroizolacionom membranom na termoizolaciji preko termoizolacije

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
40 27 32.40 1.00 12
50 22 26.40 1.30 12
60 18 21.60 1.55 12
70 17 20.40 1.80 12
80 14 16.80 2.10 12
100 12 14.40 2.60 12
120 9 10.80 3.15 12

Dimenzije ploče: 1200x1000mm | *Proizvodi se i kao BP 70-BIT

kamena-vuna-fibrangeo-bp-50-bit

FIBRANgeo BP 50-BIT*

BP 50 sa bitumenskim premazom
• Toplotna provodljivost λD: 0.038 W/mk
• Tačkasto opterećenje > 600N
• Pritisna čvrstoća > 50kPa

PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Sa bitumenskom hidroizolacionom membranom na termoizolaciji preko termoizolacije

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
30 80 192.00 0.75 10
40 61 146.40 1.00 10
50 49 117.60 1.25 10
60 41 98.40 1.50 10
80 31 74.40 2.00 10
100 25 60.00 2.50 10
120 21 50.40 3.00 10
140 18 43.20 3.50 10
160 15 36.00
4.10 10

Dimenzije ploče: 1200x2000mm | *Proizvodi se i dimenzijama 1200x600mm


kamena-vuna-fibrangeo-bp-40

FIBRANgeo BP 40


• Toplotna provodljivost λD: 0.039 W/mk
• Zatezna čvrstoća upravna na površinu, TR>15kPa
• Tačkasto opterećenje > 550N
• Pritisna čvrstoća > 40kPa
• A1 - negoriv

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
40 61 146.40 1.00 7
50 49 117.60 1.25 7
60 41 98.40 1.50 7
80 31 74.40 2.00 7
100 25 60.00 2.50 7
120 21 50.40 3.00 7
140 18 43.20 3.50 7
160 15 36.00
4.00
7
180 14 33.60 5.00 7
20 12 28.20 5.55 7

Dimenzije ploče: 1200x2000mm | *Proizvodi se i dimenzijama 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-bp-30

FIBRANgeo BP 30

• Toplotna provodljivost λD: 0.036 W/mk
• Zatezna čvrstoća upravna na površinu, TR>10kPa
• Tačkasto opterećenje > 400N
• Pritisna čvrstoća > 30kPa
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Termoizolovanje sa spoljne strane betonske/čelične krovne konstrukcije sa polimernom hidroizolacionom membranom preko termoizolacije
• Sa plivajućom betonskom košuljicom

Podovi
• Podovi sa plivajućom cementnom košuljicom (npr. mermer, pločice, industrijske podne obloge)
• Plivajući suvi estrih (npr. drvene/laminatne podne obloge)

Zidovi
• Termoizolovanje ventilisanih fasada (npr. suvomontažno oblaganje, mermer, keramičke ploče, metalni paneli)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
30 10 6.00 16 96.00 0.80 7
40 7 4.20 18 75.60 1.10 7
50 6 3.60
16 57.60 1.35 7
60 5 3.00 16 48.00 1.65 7
80 3 1.80 20 36.00
2.20 7
100 3 1.80 16 28.80 2.75 7
120 2 1.20 20 24.00 3.30 7
140
2 1.20 18 21.60 3.85 7
160 1 0.60 30 18.00 4.40 7
180 1 0.60 28 16.80
5.00 7
200 1 0.60 24 14.40 5.55 7
220 1 0.60 22 13.20
6.10 7
240 1 0.60 20 12.00 6.65 7

Dimenzije ploče: 1200x600mm


kamena-vuna-fibrangeo-bp-etics

FIBRANgeo BP-ETICS

Sertifikovano po ETAG 004 za ETICS

• Toplotna provodljivost λD: 0.036 W/mk
• Zatezna čvrstoća upravna na površinu, TR>10kPa
• Tačkasto opterećenje > 400N
• Pritisna čvrstoća > 30kPa
• A1 - negoriv
PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Termoizolovanje sa spoljne strane betonske/čelične krovne konstrukcije sa polimernom hidroizolacionom membranom preko termoizolacije
• Izolovanje krova sa plivajućom betonskom košuljicom

Podovi
• Podovi sa plivajućom cementnom košuljicom (npr. mermer, pločice, industrijske podne obloge)
• Plivajući suvi estrih (npr. drvene/laminatne podne obloge)

Zidovi
• Kontaktna fasada - Spoljni termoizolacioni sistem (ETICS)
• Termoizolacija ventilisanih fasada (npr. suvomontažno oblaganje, mermer, keramičke ploče, metalni paneli)

Plafoni-stubovi:
• Spoljni termoizolacioni kompozitni sistem (ETICS)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
30 10 6.00 16 96.00 0.80 7
40 7 4.20 18 75.60 1.10 7
50 6 3.60
16 57.60 1.35 7
60 5 3.00 16 48.00 1.65 7
80 3 1.80 20 36.00
2.20 7
100 3 1.80 16 28.80 2.75 7
120 2 1.20 20 24.00 3.30 7
140
2 1.20 18 21.60 3.85 7
160 1 0.60 30 18.00 4.40 7
180 1 0.60 28 16.80
5.00 7
200 1 0.60 24 14.40 5.55 7
220 1 0.60 22 13.20
6.10 7
240 1 0.60 20 12.00 6.65 7

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-b-571

FIBRANgeo B-571

• Toplotna provodljivost λD: 0.035 W/mk
• Dinamička krutost, s'>9MN/m3 na 80mm
• Tačkasto opterećenje > 350N
• Pritisna čvrstoća > 25kPa
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Termoizolovanje sa spoljne strane betonske/čelične krovne konstrukcije sa polimernom hidroizolacionom membranom preko termoizolacije
• Izolovanje krova sa plivajućom betonskom košuljicom

Podovi
• Podovi sa plivajućom cementnom košuljicom (npr. mermer, pločice, industrijske podne obloge)
• Plivajući suvi estrih (npr. drvene/laminatne podne obloge)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W) Projektovano opterećenje kN/m2
20 12 8,64 20 172,80 0,55 5
30 8 5,76 20 115,20 0,85 5
40 6 4.32 20 86,40 1,10 5
50 5 3.60
20 72,00 1,40 5
60 4< 2.88 20 57,60 1,70 5
70 3 2.16 22 47,52 2,00 5
80 3 2.16 20 43,20 2,25 5
100 2 1.44 16 34,56 2,85 5
120 2 1.44 - - 3.40 5

Dimenzije ploče: 1200x600mm


kamena-vuna-fibrangeo-b-051

FIBRANgeo B-051

• Toplotna provodljivost λD: 0.035 W/mk
• Dinamička krutost, s'>10MN/m3 na 50mm
• Tačkasto opterećenje > 200N
• Pritisna čvrstoća > 20kPa
• A1 - negoriv
PREPORUČENA PRIMENA

Ravni krovovi
• Termoizolovanje sa spoljne strane betonske/čelične krovne konstrukcije sa polimernom hidroizolacionom membranom preko termoizolacije
• Izolovanje krova sa plivajućom betonskom košuljicom

Podovi
• Podovi sa plivajućom cementnom košuljicom (npr. mermer, pločice, industrijske podne obloge)
• Plivajući suvi estrih (npr. drvene/laminatne podne obloge)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W)
20 15 10.80 16 172,80 0.60
30 10 7.20 16 115,20 0.90
40 8 5.76 14 80.64 1.20
50 6 4.32
16 69.12 1.50
60 5 3.60 16 57,60 1.80
70 5 3.60 14 50.40 2.10
80 4 2.88 14 40.32 2.40
100 3 2.16 16 34,56 3.00
120 2 1.44 20 28.80 3.60
140 2 1.44 18 25.92 4.20
160 2 1.44 14 20.16 4.80

Dimenzije ploče: 1200x600mm


kamena-vuna-fibrangeo-b-001

FIBRANgeo B-001

• Toplotna provodljivost λD: 0.033 W/mk
• Otpornost na protok vazduha 60 kPa s/m2
• Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
• Pritisna čvrstoća na 10% deformacije debljine
5 kPa ≤ 60mm
10 kPa > 60mm
• A1 - negoriv
PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Prefabrikovani metalni krovni panel sa kamenom vunom
• Metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom.
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Podovi
• Izolacija između drvenih podnih greda

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Oblaganje stubova suvomontažnom oblogom sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona

Zidovi
• Zidni kompozitni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Zidani sendvič zid sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija provetrene fasade (npr. suvomontažna obloga, mermer, keramičke ploče, metalni paneli)

Suva gradnja
• Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom (gipsana ploča, itd)
• Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R (m2K/W)
20 20 14,4 12 172,80 0.60
30 13 9,36 12 112,30 0.90
40 10 7,20 12 86,40 1.20
50 8 5,76
12 69.12 1.50
60 7 5,04 12 60,48 1.80
70 6 4,32 12 51,84 2.10
80 5 3,60 12 43,20 2.40
100 4 2,88 12 34,56 3.00
120 4 2,88 10 28.80 3.60
140 3 2,16 12 25.92 4.20
160 3 2,16 10 21.60 4.80

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-b-570

FIBRANgeo B-570

• Toplotna provodljivost λD: 0.033 W/mk
• Otpornost na protok vazduha 50 kPa s/m2
• Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom.
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Podovi
• Izolacija između drvenih podnih greda

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Spoljna izolacija samostojećeg stuba ispod suvomontažne obloge
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona

Zidovi
• Metalni zidni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Zidani sendvič zid sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija provetrene fasade (npr. suvomontažna obloga, mermer, keramičke ploče, metalni paneli)

Suva gradnja
• Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom (gipsana ploča, itd)
• Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R(m2K/W)
30 13 9.36 12 112.32 0.90
40 10 7.20 12 86.40 1.20
50 8 5.76 12 69.12 1.50
60 7 5.04 12 60.48 1.80
70 6 4.32 12 51.84 2.10
80 5 3.60 12 43.20 2.40
100 4 2.88 12 34.56 3.00
120 4 2.88 - - 3.60

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-b-570-ax

FIBRANgeo B-570-AX

Polutvrda ploča sa armiranom aluminijumskom natronfolijom
• Toplotna provodljivost λD: 0.033 W/mk

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Spoljna izolacija samostojećeg stuba ispod suvomontažne obloge
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona

Zidovi (suva gradnja)
• Izolacija zida sa perforiranom oblogom (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R(m2K/W)
30 13 9.36 12 112.32 0.90
40 10 7.20 12 86.40 1.20
50 8 5.76 12 69.12 1.50
60 7 5.04 12 60.48 1.80
70 6 4.32 12 51.84 2.10
80 5 3.60 12 43.20 2.40
100 4 2.88 12 34.56 3.00
120 4 2.88 - - 3.60

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-b-570-ym

FIBRANgeo B-570-YM

Polutvrda ploča sa crnim staklenim voalom • Toplotna provodljivost λD: 0.033 W/mk
• Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 500mm: 0.033 W/mk
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Spoljna izolacija samostojećeg stuba ispod suvomontažne obloge
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona
• Izolacija preko perforiranog spuštenog plafona

Zidovi
• Izolacija provetrene fasade (npr. suvo montažna obloga, mermer, keramičke ploče, metalni paneli)

Suva gradnja
• Izolacija zida sa perforiranom oblogom (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R(m2K/W)
30 12 8.64 10 86.40 1.15
40 12 8.64 10 86.40 1.15
50 10 7.20 10 72.00 1.45
60 8 5.76 10 57.60 1.75
70 7 5.04 10 50.40 2.05
80 6 4.32 10 43.20 2.35
100 5 3.60
10 36.00 2.90
120 4 2.88 10 28.80 3.50
140 3 2.16 12 25.92 4.10
160 3 2.16 10 21.60 4.70

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-b-050

FIBRANgeo B-050

• Toplotna provodljivost λD: 0.034 W/mk
• Otpornost na protok vazduha kPa s/m2
• Koeficijent apsorpcije yvuka aw = 1 kod 59mm
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Spoljna izolacija samostojećeg stuba ispod suvomontažne obloge
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona

Zidovi
• Metalni zidni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Zidani sendvič sa termoizolacionom ispunom

Suva gradnja
• Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R [m2K/W]
40 12 8.64 10 86.40 1.15
50 10 7.20 10 72.00 1.45
60 8 5.76 10 57.60 1.75
70 7 5.04 10 50.40 2.05
80 6 4.32 10 43.20 2.35
100 5 3.60 10 36.00 2.90
120 4 2.88 10 28.80 3.50
140 3 2.16 10 25.92 4.10
160 3 2.16 10 21.60 4.70

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-b-040

FIBRANgeo B-040

• Toplotna provodljivost λD: 0.034 W/mk
• Otpornost na protok vazduha 15kPa s/m2
• Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 59mm
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Spoljna izolacija samostojećeg stuba ispod suvomontažne obloge
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona

Zidovi
• Metalni zidni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Zidani sendvič sa termoizolacionom ispunom

Suva gradnja
• Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Ploča po paketu Količina po paketu [m2] Paketa po paleti Količina po paleti [m2] Toplotna otpornost R [m2K/W]
40 12 8.64 10 86.40 1.15
50 10 7.20 10 72.00 1.45
60 8 5.76 10 57.60 1.75
70 7 5.04 10 50.40 2.05
80 6 4.32 10 43.20 2.35
100 5 3.60 10 36.00 2.90
120 4 2.88 10 28.80 3.50
140 4 2.88 10 28.80 3.50
160 4 2.88 10 28.80 3.50

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-b-030

FIBRANgeo B-030

• Toplotna provodljivost λD: 0.034 W/mk
• Otpornost na protok vazduha 15kPa s/m2
• Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 59mm
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Plafoni - stubovi (suva gradnja)
• Spoljna izolacija samostojećeg stuba ispod suvomontažne obloge
• Izolacija plafona u sistemu suve gradnje (gipsane ploče itd)
• Izolacija preko neperforiranog spuštenog plafona

Zidovi
• Metalni zidni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Zidani sendvič sa termoizolacionom ispunom

Suva gradnja
• Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, itd)

MW-EN 13162-T7-CS(10)70-TR20-PL(5)700-WS-WL(P)-MU1-SD35-CP2-AW0,95-AFr60

Debljina [mm] Širina [mm]
Dužina [mm] Količina u jednom pakovanju [m2] Toplotna otpornost R [m2K/W]
30 1000 10000 10 0.85
40 1000 8000 8 1.10
50 1000 6000 6 1.40
60 1000 6000 6 1.70
80 1000 5000 5 2.25
100 1000 2500 2.5 2.85

Dimenzije ploče: 1200x600mm

kamena-vuna-fibrangeo-r-050

FIBRANgeo R-050

• Toplotna provodljivost λD: 0.035 W/mk
• A1 - negoriv

PREPORUČENA PRIMENA

Kosi krovovi
• Metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
• Izolacija po tavanskoj ploči

Podovi
• Izolacija između drvnih podnih greda

Zidovi
• Metalni zidni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
• Zidani sendvič sa termoizolacionom ispunom
Suva gradnja
• Pregradni zid sa termoizolacionom ispunom

• Izolacija zidanog zida sa suvim oblaganjem (gipsane ploče, cementne ploče, itd)