Tehnokomerc DOO ponuda kamene vune


Kamena vuna cena


Cene na stranici su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.

DEBLJINA CENA
5cm meka kamena vuna250 din/m2
10cm meka kamena vuna450 din/m2
12cm meka kamena vuna600 din/m2
5cm polutvrda kamena vuna350 din/m2
10cm polutvrda kamena vuna650 din/m2
2cm podna tvrda kamena vuna330 din/m2
3cm podna tvrda kamena vuna470 din/m2
5cm podna tvrda kamena vuna680 din/m2
3cm fasadna tvrda kamena vuna400 din/m2
5cm fasadna tvrda kamena vuna600 din/m2
6cm fasadna tvrda kamena vuna700 din/m2
8cm fasadna tvrda kamena vuna800 din/m2
10cm fasadna tvrda kamena vuna1000 din/m2
12cm fasadna tvrda kamena vuna1200 din/m2
15cm fasadna tvrda kamena vuna1500 din/m2
22cm fasadna tvrda kamena vuna2200 din/m2

Primena kamene vune

FIBRANgeo proizvodi su pogodni za korišćenje u svim tipovima građevina. Oni su primenjivi za izolaciju svih elemenata konstrukcije, kao što su zidovi, podovi, plafoni krovovi, terase, građevinska oprema, mašinske instalacije, zvučna izolacija i pasivni protivpožarni sistemi.


B-030 meka kamena vuna
Karakteristike FIBRANgeo B-030

 • Toplotna provodljivost λD: 0.034W/mk
 • Otpornost na protok vazduha TR>15kPa s/2
 • Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
 • A1 - negoriv
Dimenzije ploče FIBRANgeo B-030
 • 1200 x 600mm

kamena vuna B-030

Primena FIBRANgeo B-030 meke kamene vune

 • Polaganje na ravnim površinama
 • Ugradnja u zidovima i plafonima u sistemima suve gradnje


B-040 meka kamena vuna
Karakteristike FIBRANgeo B-040

 • Toplotna provodljivost λD: 0.034W/mk
 • Otpornost na protok vazduha TR>15kPa s/2
 • Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
 • A1 - negoriv
Dimenzije ploče FIBRANgeo B-040
 • 1200 x 600mm

kamena vuna B-040

Primena FIBRANgeo B-040 meke kamene vune

 • Kosi krovovi - metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
 • Kosi krovovi - izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
 • Kosi krovovi - izolacija po tavanskoj ploči
 • Polaganje na ravnim površinama
 • Ugradnja u zidovima i plafonima u sistemima suve gradnje


B-050 polutvrda kamena vuna
Karakteristike FIBRANgeo B-050

 • Toplotna provodljivost λD: 0.034W/mk
 • Otpornost na protok vazduha TR>30kPa s/2
 • Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
 • A1 - negoriv
Dimenzije ploče FIBRANgeo B-050
 • 1200 x 600mm

kamena vuna B-050

Primena FIBRANgeo B-050 polutvrde kamene vune

 • Kosi krovovi - metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
 • Kosi krovovi - izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
 • Kosi krovovi - izolacija po tavanskoj ploči
 • Izolacija između drvenih podnih greda
 • Polaganje na ravnim površinama
 • Ugradnja u zidovima i plafonima u sistemima suve gradnje


B-570 polutvrda kamena vuna
Karakteristike FIBRANgeo B-570

 • Toplotna provodljivost λD: 0.033W/mk
 • Otpornost na protok vazduha TR>50kPa s/2
 • Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
 • A1 - negoriv
Dimenzije ploče FIBRANgeo B-570
 • 1200 x 600mm

kamena vuna B-570

Primena FIBRANgeo B-570 polutvrde kamene vune

 • Zidovi - metalni krovni panelni sklop (izveden na licu mesta) sa termoizolacionom ispunom
 • Zidovi - zidani sendvič zid sa termoizolacionom ispunom
 • Zidovi - izolacija provetrene fasade (npr. suvomontažna obloga, mermer, keramičke ploče, metalni paneli)
 • Kosi krovovi - izolacija između krovnih konstruktivnih elemenata (rogova, greda, itd)
 • Kosi krovovi - izolacija po tavanskoj ploči
 • Suva gradnja - Izolacija zida sa perforiranom oblogom (gipsane ploče, cementne ploče, itd)


BP ETICS tvrda kamena vuna
Najefikasniji način termalne izolacije fasade objekta je primena termoizolacionog materijala sa eksterne strane zida. Na taj način, termalni mostovi su minimimalni, što doprinosi maksimalnoj energetskoj uštedi, a objekat je zaštićen od eksternih faktora - konstrukcija preuzima prednost termalnog kapaciteta građevinskih elemenata i unapređuje termalne karakteristike.


Kamena vuna ETICS fasadni sistem ETICS (Eksterni Termalni Izolacioni Kompozitni Sistem) je odličan način za renovaciju i unapređenje izgleda starijih objekata, sa akcentom na unapređenje termalnih performansi.


Karakteristike FIBRANgeo BP ETICS

 • Toplotna provodljivost λD: 0.036W/mk
 • Zatezna čvrstoća upravna na površinu, TR>10 λD: 0.036W/mk
 • Tačkasto opterećenje > 400N
 • Pritisna čvrstoća > 30kPa
 • A1 - negoriv
Dimenzije ploče FIBRANgeo BP ETICS
 • 1000 x 600mm
Vrste završnih maltera
 • Silikonska fasada
 • Silikatna fasada

Primena FIBRANgeo BP ETICS tvrde kamene vune

 • Zidovi - kontaktna fasada - spoljni termoizolacioni kompozitni sistem ETICS
 • Zidovi - termoizolacija ventilisanih fasada (npr. suvomontažno oblaganje, mermer, keramičke ploče, metalni paneli)
 • Plafoni - Stubovi - spoljni termoizolacioni kompozitni sistem ETICS

Česta pitanja u vezi kamene vune, porudžbine i isporuke

1Poručivanje kamene vune
Kamenu vunu možete poručiti pozivom na telefonski broj 063/603-100
Tehnokomerc DOO prodaje isključivo cela pakovanja kamene vune
2Lično preuzimanje kamene vune i ostvarivanje dodatnog popusta na kupovinu
Ukoliko ste u mogućnosti da lično preuzmete kamenu vunu, možemo Vas nagraditi poklon bonom kojim se omogućuje 5% popusta na Vašu planiranu kupovinu.

Poklon bon


Da bi ste ostvarili popust, neophodno je da ostvarite poziv na telefonski broj 063/603-100

Lokacija preuzimanja: Stovarište Tehnokomerc DOO, Kruševac
3Besplatna isporuka kamene vune
Isporuka fabričkih pakovanja kamene vune je moguća uz angažovanje našeg transporta. Transport građevinskog materijala je besplatan. Neophodno je da mesto predviđene isporuke bude pristupačno za transportno vozilo - ukoliko nije, isporuka se može izvršiti u neposrednoj blizini, shodno mogućnostima ili prema prethodnom dogovoru.

Ne vršimo istovar građevinskog materijala
4Slanje kamene vune brzom poštom
Mogućnost slanja putem usluga brze pošte, pružaoc istih je kurirska služba Royal Express. Troškove transporta i eventualne prateće usluge brze pošte snosi isključivo primalac. Neophodno je da primalac bude fizički u mogućnosti da preuzme paket od strane kurirske službe.
5Vremenski opseg isporuke brzom poštom
Vremenski opseg dospeća paketa koji su klasifikovani kao „gabaratni” (faktor dimenzija/težina) od strane kurirskih službi je u rasponu od 5 do 10 dana.
6Šta je kamena vuna
Kamena vuna je vrsta izolacije koja se izrađuje od kamena kao što je bazalt i dijabaz sa dodatkom koksa. Proizvodi se ispredanjem vlakana od rastopljene kamene mase i klasifikuje se kao proizvod za toplotnu izolaciju zgrada od mineralne vune.

Izolacija od kamene vune je prirodni neorganski vlaknasti materijal - široko poznat po termičkim i zvučnim izolacionim karakteristikama, kao i po izuzetnim performansama u pogledu zaštite od požara.

Termoizolacioni proizvodi od kamene vune ispunjavaju zahteve zaštite i kvaliteta prema evropskim standardima.
7Dimenzije kamene vune
Fasadna kamena vuna: 60 x 100cm
Meka / polutvrda / tvrda: 60 x 120cm
8CE sertifikacija kamene vune
Svi FIBRANgeo termoizolacioni proizvodi od kamene vune su sertifikovani u skladu sa Evropskom Direktivom 89/106/EEC od 2004. godine, a u novije vreme usklađeni su sa Evropskom Regulativom 305/2011 koja je zamenila prethodno navedenu Direktivu.

U skladu sa gore navedenom Regulativom za građevinske proizvode, svi tipovi FIBRANgeo proizvoda od kamene vune nose CE oznaku u saglasnosti sa evropskim EN 13162 standardom, koji se odnosi na termoizolacione proizvode od mineralne vune za primeu u građevinarstvu. FIBRAN je, takođe, pripremio Deklaracije o performansama (Declaration of Performance, DoP), sertifikate za sve tipove proizvoda, koji su dostupni na zvaničnom veb sajtu: http://fibran.gr/dop/
9EUCEB sertifikacija kamene vune
Svi FIBRANgeo izolacioni proizvodi od kamene vune, takođe, poseduju sertifikacionu oznaku EUCEB (Evropsko sertifikaciono telo za proizvode od mineralne vune).

EUCEB je nezavisna organizacija čije procedure osiguravaju usaglašenost izolacionih proizvoda od mineralne vune sa Direktivom 97/69/EC, Napomena Q, u pogledu biorazgradljivosti vlakana i njihove klasifikacije u ne-kancerogene proizvode. Pored toga, u skladu sa EC Propisom 790/2009 (avgust 10, 2009) izolacioni proizvodi od kamene vune nisu više klasifikovani kao proizvodi koji izazivaju iritaciju kože (R38).
10ISO 9001:2008 sertifikacija kamene vune
Sistem upravljanja kvalitetom kompanije FIBRAN S.A. u skladu je sa EN ISO 9001:2008 za projektovanje i izradu mineralne vune (eng. MW), sertifikovan od nezavisnog tela TÜV NORD CERT, sa inicijalnim Sertifikacionim upisom broj 04 100 960680.
11Proizvođač

FIBRAN proizvodi proizvode za termičku, zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu za primenu u građevinarstvu, industriji i brodogradnji. Specijalizovan je u proizvodnji izolacionih proizvoda od ekstrudiranog polistirena i kamene vune, koje distribuira širom sveta preko svoje mreže filijala, predstaviništava i komercijalnih partnera.


 • Doprinosi napretku energetske efikasnosti i toplotnog komfora zgrada, proizvodeći termoizolacione materijale visokog kvaliteta;
 • Predlaže efikasna rešenja inžinjerima, projektantima, izvođačima radova i krajnjim korisnicima, kroz tehničke kataloge i učestvovanjem u naučnim konferencijama;
 • Poseduje fabrike u šest evropskih zemalja, takođe, komercijalne partnere i predstavništva u 11 zemalja
 

Karakteristike kamene vune FIBRANgeo

1FIBRANgeo

Prirodan, neorganski, bez mirisa, hemijski inertan (praktično PH neutralan). Hemijski ne razara elemente konstrukcije sa kojima je u kontaktu, niti je ugrožen od njih, čak i uslovima povećane vlažnosti.

2Termička izolacija
Odlična termička izolacija, sa veoma niskom toplotnom provodljivošću i maksimalnim otporom prolazu toplote čak i pri visokim temperaturama. Vlakna počinju da se tope na preko 1000C, a iako vezivna smola počinje da isparava kad temperatura dosegne 200C, izolacione osobine materijala ostaju nepromenjene. Zbog toga su FIBRANgeo proizvodi pogodni i za primenu pri izloženosti visokim temperaturama.
3Zvučna izolacija
Visok koeficijent apsorpcije zvuka i optimalna otpornost prema protoku vazduha. Ove karakteristike omogućavaju zvučnu redukciju i poboljšanje akustičke performanse prostora. Kaširanjem se maksimizira zahtev za zvučnom redukcijom određenih frekvencija. Visoka pritisna čvrstaća i veoma niska dinamička krutost, odnosno veoma tvrda a ipak efikasno elastična. Ove osobine redukuje prenošenje zvuka udara, koji se javlja u plivajućim podnim konstrukcijama.
4Savršena zaštita od požara
Negorivi materijali (klase A1 prema SRPS EN 13501-1) koji zadržavaju svoje izolacione sposobnosti i kod visokih temperatura, doprinose sprečavanju širenja požara, spašavanju života i očuvanju građevinskih konstrukcija i objekata. Upravo zato, oni su ključni elementi i protivpožarnih zidova, podova, krovova, prefabrikovanih panela, vrata i drugih pasivnih protivpožarnih sistema.
5Najbolji vid pasivne ventilacije
Otvorena vlaknasta struktura materijala sa otporom prolazu vodene pare sličnom otporu u vazduhu. Ova karakteristika doprinosi disanju konstruktivnog sklopa, omogućavanjem protoka veoma malih količina vazduha i pare kroz omotač zgrade, usled razlike u pritiscima vazduha u objektu i van objekta (Pasivna ventilacija). Ventilacija obnavlja kiseonik, reguliše relativnu vlažnost prostora i uklanja neprijatne mirise, dim, prašinu, bakterije iz vazduha i ugljen dioksid. FIBRANgeo proizvodi omogućavaju maksimalnu pasivnu ventilaciju objekata, ispunjavajući kriterijume Bioklimatskog projektovanja.
6Vodoodbojnost
Hidrofobnost vlakana čini FIBRANgeo proizvode vodoodbojnim i ne-hidroskopnim. Vlakna kamene vune nisu podložna uticaju vlage ili vode. Ako se kamena vuna namokri, suši se brzo preko pasivne ventilacije i u potpunosti vraća svoja početna svojstva. Pored toga, i kada dođe u kontakt sa drugim vlažnim delovima konstrukcije, ne apsorbuje vlagu.
7Otpornost na mehanička opterećenja
FIBRANgeo proizvodi od kamene vune, u zavisnosti od orijentacije i rasporeda vlakana, imaju visoku mehaničku snagu čak i kod relativno malih gustina.

ENERGIJSKI ŠTIT


Kamena vuna
FIBRANgeo


Tehnokomerc DOO se opredelio za kamenu vunu renomiranog proizvođača Fibran koji sa svojih 5 fabrika u Evropi, vrhunskim kvalitetom i odgovornom prodajnom politikom predstavlja pouzdanog partnera i dobavljača.

Klasifikovani su kao proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada od mineralne vune prema Srpskom Standardu SRPS EN 13162, odnosno Evropskom Standardu EN 13162 (Mineral Wool insulation products for buildings).

Svi FIBRANgeo termoizolacioni proizvodi od kamene vune ispunjavaju zahteve kvaliteta i zaštite prema evropskim standardima.

Izolacija od kamene vune je prirodni neorganski vlaknasti materijal, široko poznat po termičkim i zvučnim izolacionim karakteristikama, kao i po izuzetnim performansama u pogledu zaštite od požara.


FIBRANgeo
pakovanje
FIBRANgeo proizvodi se isporučuju upakovani, u odgovarajućem broju ploča koje su čvrsto upakovane PE folijom u pakete. Odgovarajući broj paketa je čvrsto omotan, sa dodatnom spoljnom PE folijom, u palete, da bi bio otporan na klimatske uticaje.

Kamena vuna FIBRANgeo

Proizvodnja kamene vune
Fibrangeo proizvodi se od mineralnog kamena koji se prvobitno topi u električnoj peći na 1520°C, a potom ispreda u vlakna. Primena tehnologije električne peći u proizvodnji omogućava preciznu kontrolu temperature topljenja, za razliku od klasičnih visokih peći koje se upotrebljavaju u više od 90% fabrika kamene vune. Održavanje stabilne temperature tokom procesa topljenja osigurava dimenzionalnu stabilnost vlakana i omogućava izvrsne tehničke karakteristike krajnjem proizvodu. Šta više, proizvodnja bez fosilnih goriva (npr. uglja), kao glavnog energenta, emisiju štetnih gasova u okruženje svodi na minimum.

Nakon centrifuge i procesa „ispredanja”, nevezana vlakna od kamene vune, uz dodatak vezivnih smola, ulja i specijalnih silikonskih jedinjenja koja obezbeđuju hidrofobnost, postaju kohezivna, elastična i vodoodbojna.


Kvalitet kamene vune
Kvalitet FIBRANgeo proizvoda je osiguran u skladu sa (SRPS) EN 13162i EN 13172 standardima. Ovi standardi ustanovljavaju tip i učestalost merenja od strane kako priznatih i nezavisnih ustanova, tako i od strane FIBRAN labarotorija.


Rukovanje i skladištenje
FIBRANgeo proizvodi trebalo bi da se skladište u zatvorenom prostoru. Ukoliko se skladište na otvorenom, moraju biti zaštićeni od prodora atmosferske vode. Palete čvrsto upakovane PE folijom, otpornom na vremenske prilike, mogu biti skladištene na otvorenom. Pojedinačni paketi trebalo bi da budu smešteni na ravnoj paleti bez direktnog kontakta sa zemljom.

Ako se deo proizvoda nakvasi, mora biti osušen pre ugradnje. Kamena vuna se brzo suši i njene izolacione osobine ostaju nepromenjene posle sušenja.

FIBRANgeo proizvodi su hemijski inertni i ne dozvoljavaju razvoj mikroorganizama, insekata ili glodara.

Rukovanje, utovar i istovar proizvoda treba vršiti pažljivo da bi se izbeglo oštećenje kako pakovanja, tako i ivica ploča.


Primena i lična zaštita
Za izbor i primenu FIBRANgeo proizvoda, potrebno je razmotriti sve postavljene zahteve.

FIBRANgeo proizvodi treba da budu zaštićeni od izloženosti atmosferskoj vodi pre i u toku ugradnje. Pakovanje bi trebalo otvoriti pažljivo, neposredno pre ugradnje.

Gradilište treba održavati čistim. Nepotreban i dugotrajan kontakt kože i očiju sa parčićima, vlaknima i prašinom proizvoda, trebalo bi izbegavati i koristiti zaštitnu odeću (rukavice, zaštitne naočare, kape).

Otpad od proizvoda kamene vune se ne smatra opasnim. Uklanjanje otpada treba sprovoditi u skladu sa državnim i lokalnim propisima.


Asesoari za ugradnju kamene vune

Program termoizolacije

Prosečan utrošak pratećeg materijala za ugradnju po kvadratnom metru termoizolacije
Malter za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča

Malter za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča

Sika® ThermoCoat Net je prethodno pripremljen proizvod koji sadrži cement i pesak odabrane granulacije, kao i odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva.

Utrošak: 10 kilograma po kvadratnom metru
Aluminijumska početna fasadna lajsna

Početna ALU fasadna lajsna

Namenjena za zaštitu donjih površina sistema termoizolacije fasade od uticaja vlage, mehaničkih oštećenja, insekata, glodara i za ravno početno postavljanje ploča.

Utrošak: dužina (A) x širina (B)

PVC ugaona lajsna za fasadu sa mrežicom

Ugaona lajsna za fasadu

PVC ugaona lajsna sa staklenom mrežicom se primenjuje za ojačanje i zaštitu ivica kompozitnih sistema termoizolacije fasade od mehaničkih oštećenja i loma ivičnih spojeva, ujedno i za lakše formiranje ivica.
Fasadna mrežica za kamenu vunu

Fasadna mrežica

Silikatna mrežica se koristi za izvođenje armirajućeg sloja u fasadnim termoizolacionim sistemima, ugradnjom u sloj cementnog građevinskog lepila, a isto tako i kod izvođenja armirajućeg sloja u građevinskom lepilu za unutrašnje radove.

Utrošak: 10% više od količine kamene vune (preklop, preskakanje)

Silikatni završni fasadni malter - kanta

Završni silikatni fasadni malteri

Zaglađeni i zaribani završni fasadni malteri za dekorativnu zaštitu fasadnih površina. Dobro prijanjaju na sve fino hrapave građevinske podloge.

Utrošak: zaribani (30/1) pokriva 10m2, zaglađeni (25/1) pokriva 8m2
PVC tipl sa čeličnim klinom za kamenu vunu

PVC tipl sa čeličnim klinom za termoizolacione ploče

Univerzalni tipl za primenu prilikom pričvršćivanja fasadnih sistema na bazi stiropora i mineralne vune, renomiranog proizvođača Klimas. Sigurno i pouzdano tiplovanje kamene vune.

Utrošak: 6 komada po kvadratnom metru