Kamena vuna


Šta je kamena vuna?


Kamena vuna je vrsta izolacije koja se izrađuje od kamena kao što je bazalt i dijabaz sa dodatkom koksa. Proizvodi se ispredanjem vlakana od rastopljene kamene mase i klasifikuje se kao proizvod za toplotnu izolaciju zgrada od mineralne vune.

Izolacija od kamene vune je prirodni neorganski vlaknasti materijal - široko poznat po termičkim i zvučnim izolacionim karakteristikama, kao i po izuzetnim performansama u pogledu zaštite od požara.

Termoizolacioni proizvodi od kamene vune ispunjavaju zahteve zaštite i kvaliteta prema evropskim standardima.

Primena kamene vune u građevinarstvu


FIBRANgeo proizvodi su pogodni za korišćenje u svim tipovima građevina. Oni su primenjivi za izolaciju svih elemenata konstrukcije, kao što su zidovi, podovi, plafoni krovovi, terase, građevinska oprema, mašinske instalacije, zvučna izolacija i pasivni protivpožarni sistemi.

FIBRANgeo katalog proizvoda

Proizvodi od kamene vune za termičku, zvučnu i protivpožarnu zaštitu u građevinarstvu


Ponuda kamene vune


Podna kamena vuna


Za potrebne sistema termoizolacije gde su neophodne tvrde ploče, primenjuje se kamena vuna pod oznakom kamena-vuna-fibrangeo-bp-30
Toplotna provodljivost λD: 0.036W/mk
Zatezna čvrstoća upravna na površinu TR>10kPa
Tačkasto opterećenje >400N
Pritisna čvrstoća > 30kPa
A1 - negoriv
FIBRANgeo BP 30
, kao i kamena-vuna-fibrangeo-b-050
Toplotna provodljivost λD: 0.035W/mk
Dinamička krutost, s' <10MN/m3 na 50mm
Tačkasto opterećenje > 200N
Pritisna čvrstoća > 20kPa
A1 - negoriv
FIBRANgeo B-051
.

Dimenzije tvrdih ploča su 1200 x 600mm

Na lageru su konstantno zastupljene debljine meke kamene vune od 5 i 10 i 12cm. Mogućnost poručivanja debljina po zahtevu.
Više informacija

Cena podne kamene vune


Debljina Cena
2cm 330din/m2
3cm 470din/m2
5cm 680din/m2

 
Lepak za fasadu od kamene vune

Malter za lepljenje i armiranje termoizolacionih ploča

Sika® ThermoCoat Net je prethodno pripremljen proizvod koji sadrži cement i pesak odabrane granulacije, kao i odgovarajuću količinu polimera i specijalnih aditiva.

Utrošak: 10 kilograma po kvadratnom metru
PVC tipl sa čeličnim klinom

PVC tipl sa čeličnim klinom za termoizolacione ploče

Univerzalni tipl za primenu prilikom pričvršćivanja fasadnih sistema na bazi stiropora i mineralne vune, renomiranog proizvođača Klimas. Sigurno i pouzdano tiplovanje kamene vune.

Utrošak: 6 komada po kvadratnom metru

Polutvrda kamena vuna


Za potrebne sistema gde su neophodne polutvrde ploče, primenjuje se kamena vuna pod oznakom kamena-vuna-fibrangeo-b-030
Toplotna provodljivost λD: 0.034W/mk
Otpornost na protok vazduha TR>15kPa s/2
Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
A1 - negoriv
FIBRANgeo B-050


Dimenzije polutvrdih ploča su 1200 x 600mm.

Na lageru su konstantno zastupljene debljine polutvrde kamene vune od 5 i 10 cm.

Mogućnost poručivanja debljina po zahtevu.
Više informacija

Cena polutvrde kamene vune


Debljina Cena
5cm (50kg) 350din/m2
10cm (50kg) 650/m2

 
Silikatna fasadna mrežica

Fasadna mrežica

Silikatna mrežica se koristi za izvođenje armirajućeg sloja u fasadnim termoizolacionim sistemima, ugradnjom u sloj cementnog građevinskog lepila, a isto tako i kod izvođenja armirajućeg sloja u građevinskom lepilu za unutrašnje radove.

Utrošak: 10% više od količine kamene vune (preklop, preskakanje)
PVC ugaona lajsna za fasadu sa mrežicom

Ugaona lajsna za fasadu

PVC ugaona lajsna sa staklenom mrežicom se primenjuje za ojačanje i zaštitu ivica kompozitnih sistema termoizolacije fasade od mehaničkih oštećenja i loma ivičnih spojeva, ujedno i za lakše formiranje ivica.

Meka kamena vuna


Za potrebne sistema gde su neophodne meke ploče, primenjuje se kamena vuna pod oznakom kamena-vuna-fibrangeo-b-030
Toplotna provodljivost λD: 0.034W/mk
Otpornost na protok vazduha TR>15kPa s/2
Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
A1 - negoriv
FIBRANgeo B-030
, kao i kamena-vuna-fibrangeo-b-040
Toplotna provodljivost λD: 0.034W/mk
Otpornost na protok vazduha TR>15kPa s/2
Koeficijent apsorpcije zvuka aw = 1 kod 50mm
A1 - negoriv
FIBRANgeo B-040


Dimenzije mekih ploča su 1200 x 600mm.

Na lageru su konstantno zastupljene debljine meke kamene vune od 5 i 10 i 12cm. Mogućnost poručivanja debljina po zahtevu.
Više informacija

Cena meke kamene vune


Debljina Cena
5cm (30kg) 250din/m2
10cm (30kg) 450din/m2
12cm (40kg) 600din/m2

 
Silikatni završni fasadni malter - kanta

Završni silikatni fasadni malteri

Zaglađeni i zaribani završni fasadni malteri za dekorativnu zaštitu fasadnih površina. Dobro prijanjaju na sve fino hrapave građevinske podloge.

Utrošak: zaribani (30/1) pokriva 10m2, zaglađeni (25/1) pokriva 8m2
Aluminijumska početna fasadna lajsna

Početna ALU fasadna lajsna

Namenjena za zaštitu donjih površina sistema termoizolacije fasade od uticaja vlage, mehaničkih oštećenja, insekata, glodara i za ravno početno postavljanje ploča.

Utrošak: dužina (A) x širina (B)

Fasadna kamena vuna


Za potrebne fasadnog termoizolacionog sistema primenjuje se kamena vuna pod oznakom kamena-vuna-fibrangeo-bp-etics
Sertifikovano po ETAG 004 za ETICS
Toplotna provodljivost λD: 0.036W/mk
Zatezna čvrstoća upravna na površinu, TR>10kPa
Tačkasto opterećenje > 400N
Pritisna čvrstoća > 30kPa
A1 - negoriv
FIBRANgeo BP ETICS.


Dimenzije fasadnih ploča su 1000 x 600mm.

Na lageru su konstantno zastupljene debljine fasadne kamene vune od 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15 i 22cm.

Mogućnost poručivanja debljina po zahtevu.
Više informacija

Cena fasadne kamene vune


Debljina Cena
3cm 400din/m2
5cm 600din/m2
6cm 700din/m2
8cm 800din/m2
10cm 1000din/m2
12cm 1200din/m2
15cm 1500din/m2
22cm 2200din/m2

063 603 100

U poslednjih par godina sa uvođenjem evropskih normativa u srpskom građevinarstvu, gde pre svega mislimo na obavezu energetskih pasoša novih objekata, pozicionirani smo kao jedan od vodećih distributera kamene i staklene vune na tržištu.

 
Fabričko pakovanje FIBRANgeo kamene vune

O proizvođaču


FIBRAN proizvodi proizvode za termičku, zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu za primenu u građevinarstvu, industriji i brodogradnji. Specijalizovan je u proizvodnji izolacionih proizvoda od ekstrudiranog polistirena i kamene vune, koje distribuira širom sveta preko svoje mreže filijala, predstaviništava i komercijalnih partnera.


  • Doprinosi napretku energetske efikasnosti i toplotnog komfora zgrada, proizvodeći termoizolacione materijale visokog kvaliteta;
  • Predlaže efikasna rešenja inžinjerima, projektantima, izvođačima radova i krajnjim korisnicima, kroz tehničke kataloge i učestvovanjem u naučnim konferencijama;
  • Poseduje fabrike u šest evropskih zemalja, takođe, komercijalne partnere i predstavništva u 11 zemalja

Sertifikacija kamene vune


 

prednost kamene vunePrirodan, neorganski, bez mirisa, hemijski inertan (praktično PH neutralan). Hemijski ne razara elemente konstrukcije sa kojima je u kontaktu, niti je ugrožen od njih, čak i uslovima povećane vlažnosti.Kamena vuna kao termička izolacija

Odlična termička izolacija, sa veoma niskom toplotnom provodljivošću i maksimalnim otporom prolazu toplote čak i pri visokim temperaturama. Vlakna počinju da se tope na preko 1000C, a iako vezivna smola počinje da isparava kad temperatura dosegne 200C, izolacione osobine materijala ostaju nepromenjene. Zbog toga su FIBRANgeo proizvodi pogodni i za primenu pri izloženosti visokim temperaturama.


Kamena vuna kao zvučna izolacija

Visok koeficijent apsorpcije zvuka i optimalna otpornost prema protoku vazduha. Ove karakteristike omogućavaju zvučnu redukciju i poboljšanje akustičke performanse prostora. Kaširanjem se maksimizira zahtev za zvučnom redukcijom određenih frekvencija. Visoka pritisna čvrstaća i veoma niska dinamička krutost, odnosno veoma tvrda a ipak efikasno elastična. Ove osobine redukuje prenošenje zvuka udara, koji se javlja u plivajućim podnim konstrukcijama.


Kamena vuna kao savršena zaštita od požara

Negorivi materijali (klase A1 prema SRPS EN 13501-1) koji zadržavaju svoje izolacione sposobnosti i kod visokih temperatura, doprinose sprečavanju širenja požara, spašavanju života i očuvanju građevinskih konstrukcija i objekata. Upravo zato, oni su ključni elementi i protivpožarnih zidova, podova, krovova, prefabrikovanih panela, vrata i drugih pasivnih protivpožarnih sistema.


Kamena vuna kao najbolji vid pasivne ventilacija

Otvorena vlaknasta struktura materijala sa otporom prolazu vodene pare sličnom otporu u vazduhu. Ova karakteristika doprinosi disanju konstruktivnog sklopa, omogućavanjem protoka veoma malih količina vazduha i pare kroz omotač zgrade, usled razlike u pritiscima vazduha u objektu i van objekta (Pasivna ventilacija). Ventilacija obnavlja kiseonik, reguliše relativnu vlažnost prostora i uklanja neprijatne mirise, dim, prašinu, bakterije iz vazduha i ugljen dioksid. FIBRANgeo proizvodi omogućavaju maksimalnu pasivnu ventilaciju objekata, ispunjavajući kriterijume Bioklimatskog projektovanja.


Vodoodbojnost - ne-hidroskopnost kao karakteristika kamene vune

Hidrofobnost vlakana čini FIBRANgeo proizvode vodoodbojnim i ne-hidroskopnim. Vlakna kamene vune nisu podložna uticaju vlage ili vode. Ako se kamena vuna namokri, suši se brzo preko pasivne ventilacije i u potpunosti vraća svoja početna svojstva. Pored toga, i kada dođe u kontakt sa drugim vlažnim delovima konstrukcije, ne apsorbuje vlagu.


Otpornost na mehanička opterećenja kamene vune

FIBRANgeo proizvodi od kamene vune, u zavisnosti od orijentacije i rasporeda vlakana, imaju visoku mehaničku snagu čak i kod relativno malih gustina.