Kartica pogodnosti
U skladu sa dogovorom sa održanog sastanka između predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i preduzeća Tehnokomerc DOO, u cilju poboljšanja položaja zaposlenih pri Ministarstvu, omogućuje se korišćenje „Kartice pogodnosti”.

Korišćenjem „Kartice pogodnosti” ostvaruju se određene povlastice pri kupovini roba i usluga kod partnera sa kojima Ministarstvo zaključuje protokole, strane potpisnice dogovorile su sledeće:

Partner će za korisnike Kartice pogodnosti (u daljem tekstu: Kartice) omogućiti povlastice pri kupovini robe i usluga i to kroz popuste u odnosu na redovne maloprodajne cene u zavisnosti od načina plaćanja i to:

Popust od 10% za plaćanje gotovinom na redovne maloprodajne cene na svu robu - usluge.

Popust od 5% za odloženo plaćanje putem administrativnih zabrana (do 12 meseci), na maloprodajnu cenu proizvoda.

Popust ovog protokola korisnik Kartice ostvaruje tako što prilikom kupovine u objektu Partnera, zaposlenom pirlikom plaćanja, priloži Kartica pogodnostiKartica pogodnostiKarticu pogodnosti

Obaveštenje za korisnike kartice pogodnosti

Zbog poskupljenja sledećih artikala iz naše ponude: cement, armaturna mreža i vezivo za zidanje - nismo više u mogućnosti da na ove stavke omogućujemo korisnicima kartice rabat od 10%.

Za sve ostale artikle iz naše ponude, nastavićemo sa dosadašnjom politikom rabata od 10%, kao i do sada.


Kartica pogodnosti Preuzmi aplikaciju Tehnokomerc Kruševac