mineralna vuna


staklena vunaŠta je staklena vuna?

Staklena vuna je vrsta izolacije koja se izrađuje od staklenih vlakana čineći je slojevitom i uređenom tako da ima sličnu strukturu poput vune.

Tečno staklo spravljeno od kvarcnog peska i recikliranog stakla se uliva u rotore, čineći da se sitna vlakna ohlade i osuše pri susretu sa vazduhom.

Uzeti u obzir

Efektivnost staklene vune varira od načina izrade, kao i gustine finalnog proizvoda. Vrednost R se pruža kao reper kvaliteta određenog proizvoda od staklene vune.

mineralna vuna


kako funkcioniše izolacija staklenom vunom?Prilikom izrade, pojedinačna vlakna vune se održavaju zajedno zahvaljujući vezivnom sredstvu koje doprinosi jačini i snazi staklene vune.

Vlakna u staklenoj vuni utiču na protok vazduha, tako što isti zarobljavaju i ne dozvoljavaju protok kroz njih.

Penetracija vreline kroz vlakna u velikoj meri zavisi od nivoa zbijenosti - budući da sama vlakna ne sprovode vrelinu dobro, zbog vazdušnih džepova koji su izolovani jedni od drugih. Što je veća zbijenost, manja je otpornost vrelini.

Staklena vuna može da utiče na smanjenje prenosa zvuka, pogotovo između zidova. Njihova manja gustina, ipak, dozvoljava prenos zvuka za razliku od težih oblika izolacije. Vrednost RW za staklenu vunu može varirati između 25-40, što je veoma bitno za zvučnu izolaciju. Što je veća vrednost, uticaće na bolju zvučnu izolaciju.

ponuda staklene vune

Investiranje u izolaciju ne predstavlja trošak već ulaganje koje ima dugotrajne pozitivne efekte koji se vraćaju kroz uštedu energije.

mineralna vuna


Kako se isporučuje izolacija od staklene vune i primenjuje?Izolacija od staklene vune se isporučuje u rolnama ili paketima.

Prednost pakovanja u rolnama je u smanjenju volumena, čak i do pet puta koje zauzima - materijal koji omogućuje zbijanje.

Po razvijanju iz rolne, staklena vuna se vraća na prvobitnu debljinu i u fazi upotrebe ne sleže.

Postavlja se u šupljine od zidova i plafona, kako bi se popunili vazdušni prostori između unutrašnjeg i spoljašnjeg zida. Poželjno je i preporučljivo da montažu staklene vune vrši stručno lice zbog sitnih čestica koje mogu biti štetne po zdravlje ukoliko se udišu. Dodir sa kožom može, takođe, uticati štetno - preporučuje se nošenje rukavica.


Savet

Vrednost R, kada se upoređuje sa drugim tipovima izolacije je relativno niska - predlaže se udvostručavanje izolacije za efektivno dupliranje vrednosti R. Prilikom ređanja dodatnog sloja, neophodno je osigurati da su slojevi isprepleteni za najviše izolacione performanse.

mineralna vuna


U odnosu na kamenu vunu,
staklena vuna: • Ima slična fizičko-mehanička svojstva,
 • Ima veću poroznost,
 • Ima vlakna veće dužine,
 • Ima veću hemijsku otpornost,
 • Ne izaziva koroziju metala.

Primena u termoizolaciji:

 • pregradnih zidova, međuspratnih i podnih konstrukcija,
 • u sklopu rešenja fasadnih zidova kao ventilisanih, neventilisanih ili kontaktnih sistema,
 • ravnih i kosih krovova,


trošak ?U osnovi, izolacija na bazi staklene vune je jako pristupačna

Troškovi variraju u zavisnosti odabire marke, kao i područja koja želite da izolujete. Ne zahteva specijalizovanu instalaciju, mada je profesionalna montaža kao takva jeftina.

Karakteristike staklene vune

 • dugačka vlakna
 • manje gustine proizvoda od 11 do 45kg/m3
 • niža čvrstoća na pritisak
 • λ u granicma od 0.032 do 0.044 w/mK
 • odličan apsorber zvučne energije
 • negoriv materijal, klasa negorivosti A1
 • maksimalna radna temperatura 230°C
 • otpornost na požar
 • niža tačka topljenja, oko 700°C
 • visoka elastičnost materijala
 • visoka zatezna čvrstoća
 • otporna na eventualna mehanička oštećenja prilikom rukovanja