Tirkizna termoizolacija od ekstrudiranog polistirena


Stirodur
FIBRANxpsTermoizolacija od ekstrudiranog polistirena je posebna vrsta izolacije, koja se koristi pre svega u izuzetno zahtevnim uslovima, gde druge termozolacije nisu primenjive. XPS ploče izrađene u fabrikama FIBRAN grupe proizvode se pod nazivom FIBRANxps.

Proizvodi FIBRANxps, termoizolacione ploče u tirkiznoj boji, su shodno primeni izrađene sa različito građevinsko fizičkim karakteristikama, različito obrađenim površinama i ivicama. XPS izolacija namenjena je prvenstveno za primenu u zahtevnim uslovima, gde ostali izolacioni materijali tehnički ne odgovaraju. Termoizolacija od ekstrudiranog polistirena FIBRANxps je nezamenjiva kada je vlaga u neposrednom okruženju i kada su izolacije izložene visokim opterećenjima.

 
 

termoizolacija u vlažnoj srediniEkstrudirani polistiren je izum na području termoizolacije, koji je rešio problem izolacije u vlažnoj sredini. Sastavna komponenta izolacije je vazduh, koji je dobar izolator samo ako je suv. To je u vlažnoj sredini (ispod zemlje i u kontaktu s njom, na ravnom obrnutom krovu, u kupalištima i bazenskim kompleskima, kod vidljive izolacije, ...) omogućeno samu u slučaju termoizolacije sa malim i zatvorenim ćelijama, kao što ih ima FIBRANxps.

termoizolacija kod visokih pritisnih opterećenjaSaćasta struktura termoizolacionog materijala od ekstrudiranog polistirena daje izolacionoj ploči visoku otpornost na pritisak, zato se koristi tamo, gde je pored toplotne zaštite potrebno omogućiti i trajnu nosivost vrlo opterećenih termoizolovanih podova.

proizvodi sa otvorenom površinskom strukturomPosebno su prilagođeni upotrebi u kombinaciji sa malterima, lepkovima i betonima. Odlikuje ih velika paropropusnost a istovremeno i vodoodbojnost materijala, prionjivost sa malterima i betonima, velika pritisna i zatezna čvrstoća te mehanička otpornost. FIBRANxps je jedan od retkih polistirena koji ima Evrospko tehničko odobrenje (ETA) za kontaktne fasade (ETICS)..

 

Karakteristike FIBRANxps proizvoda

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)300 - CC(2/1.5/50)115 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0.7 - WD(V)3 - FT2
termoizolacija za velika opterećenja i vlažnu sredinu


EAN kod
52053811

Debljina ploče
[mm]

Ploča u paketu
[kom]

Količina u paketu
[m2]

Paketa u paleti
[kom]

Količina u paleti
[m2]

Deklarisana pritisna
čvrstoća *[kPa]
09471301410,5012126300
0959440107,501290300
021135086,001272300
021206075,251263300
021518053,751245300
0217510043,001236300
0218212032,251431,5300
0219914032,251227300
0975416021,501624300
0967918021,501421300
0993820021,501218300

Falc - stepenasta "L" ivica | Glatka površina | Ploče dimenzije 1250x 600mm

Termoizolacija FIBRANxps

FIBRANxps 300-L


PREPORUČENA PRIMENA

U zemlji:
• Zasipani podrumski zidovi - i u slučaju podzemnih voda
• Termoizolacija ispod temeljne ploče
• Bazeni, kupališta

Podovi:
• Termoizolacija ispod podnog grejanja
• Pod skladišnih i industrijskih objekata
• Klizališta

Krovovi:
• Ravni obrnuti krov
• Ravni krov
• DUO krov (niskoenergetska, pasivna kuća)
• PLUS krov (sanacija, dogradnja)
• Zeleni krov (sanacija, dogradnja)
• Terase

Samolepljivi jastučići


jastučića u paketu
[kom]

broj jastučića na
ploču [kom]

potrošnja 1
paket za [m2]
90513

Jastučići od butilne gume

FIBRANstick


PREPORUČENA PRIMENA

FIBRANstick jastučići odlično lepe FIBRANxps na hidroizolacionu podlogu. Površine XPS ploča, kao i hidroizolacione membrane moraju biti prilikom ugradnje čiste i suve.

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)400 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0.7 - WD(V)3 - FT2
termoizolacija za velika opterećenja i vlažnu okolinu


EAN kod
52053811

Debljina ploče
[mm]


Ploča u paketu
[kom]

Količina u paketu
[m2]

Paketa u paleti
[kom]

Količina u paleti
[m2]


Deklarisana pritisna čvrstoća
*[kPa]
1044610046,001272400
1033012034,501463400
-140*34,501254400
07576160*2
3,001648400

Falc - stepenasta "L" ivica | Glatka površina | Ploče dimenzije 2500x 600mm
mogućnost izrade dimenzija: 1250x 600mm

Termoizolacija FIBRANxps

FIBRANxps 400-L

*izrada po narudžbini

PREPORUČENA PRIMENA

Podovi:
• Izuzetno opterećeni podovi skladišnih i industrijskih objekata
• Klizališta

U zemlji:
• Termoizolacija ispod temeljne ploče niskoenergetskih i pasivnih kuća, bazena...
• Seizmička izolacija

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)500 - CC(2/1,5/50)165 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2
termoizolacija za velika opterećenja i vlažnu okolinu


EAN kod
52053811

Debljina ploče
[mm]


Ploča u paketu
[kom]

Količina u paketu
[m2]

Paketa u paleti
[kom]

Količina u paleti
[m2]

Deklarisana pritisna čvrstoća
*[kPa]
099695086,001272500
101706075,251263500
099528053,751245500
1001910043,001236500
0976112032,251431,5500
1036114032,251227500
-
16021,501624500

Falc - stepenasta "L" ivica | Glatka površina | Ploče dimenzije 1250x 600mm

Termoizolacija FIBRANxps

FIBRANxps 500-L

*izrada po narudžbini

PREPORUČENA PRIMENA

Krovovi:
• Ravni obrnuti krov
• Zeleni krov sa intenzivni rastinjem
• Parkiralište na ravnim krovovima
Podovi:
• Izuzetno opterećeni podovi skladišnih i industrijskih objekata
• Hladnjače

U zemlji:
• Ispod temeljne ploče
• Ispod transportnih puteva

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)700 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2
termoizolacija za velika opterećenja i vlažnu okolinu


EAN kod
52053811

Debljina ploče
[mm]


Ploča u paketu
[kom]

Količina u paketu
[m2]

Paketa u paleti
[kom]

Količina u paleti
[m2]

Deklarisana pritisna čvrstoća
*[kPa]
101328053,751245700
1014910043,001236700
1015612032,251431,5
700

Stepenasta "L" ivica | Glatka površina | Ploče dimenzije 1250x 600mm

Termoizolacija FIBRANxps

FIBRANxps 700-L


PREPORUČENA PRIMENA

Krovovi:
• Parkiralište na ravnom krovu

Podovi:
• Izuzetno opterećeni podovi

U zemlji:
• Ispod temeljnih ploča
• Ispod transportnih puteva (mostovi, putevi, železnice)
• Hangari i delovi avionskih pisti

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)700 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2
pritisno opterećena izolacija


EAN kod
52053811

Debljina
ploča [mm]

Ploča u
paketu
[kom]

Količina
u paketu
[m2]

Paketa na
paleti
[kom]


Količina na
paleti
[m2]


* deklarisana
pritisna čvrstoća
[kPa]
0228120201512180200
02304301410.5012126250
0231140107.501290300
023285086.001272300
023356075.251263300
023598053.751245300
0236610043.001236300

Ravna "I" ivica | Glatka površina | Ploče dimenzije 1250x 600mm

Termoizolacija FIBRANxps

FIBRANxps 300-l


*** Termoizolacione ploče FIBRANxps 300-l su izrađene sa ravnim rubom i namenjene su za upotrebu u više slojeva.

PREPORUČENA PRIMENA

Krovovi:
• Masivni kosi krov - kombinacija izolacija

Podovi:
• Međuetažni pod
• Podrumski pod
• Prohodna izolacija hladnog potkrovlja
• Termoizolacija ispod podnog grejanja

Penasta folija

debljina [mm]širina [mm]dužina [m]količiona u rolni [m2]
31500100150.00
51500100150.00

Penasta folija FIBRANxpe postavljena ispod ili iznad termozolacione ploče FIBRANxps, smanjuje nivo udarnog zvuka za najmanje 18dB.

Termoizolacija FIBRANxps

FIBRANxpePREPORUČENA PRIMENA

Krovovi:
• Masivni kosi krov - kombinacija izolacija

Podovi:
• Međuetažni pod
• Podrumski pod
• Prohodna izolacija hladnog potkrovlja
• Termoizolacija ispod podnog grejanja

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)* - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2
suvomontažna izolacija


EAN kod
52053811

Debljina
ploča [mm]

Ploča u
paketu
[kom]

Količina
u paketu
[m2]

Paketa na
paleti
[kom]


Količina na
paleti
[m2]


* deklarisana
pritisna čvrstoća
[kPa]
0713450813,4412161,80250
0192560711,7612141,12300
01498058,4012100,80300
0195610046,721280,64300
0763712035,041470,56300

Pero-žleb "D" ivica | Glatka površina | Ploče dimenzije 2800x 600mm

Termoizolacija FIBRANxps

FIBRANxps MAESTROPREPORUČENA PRIMENA

Krovovi:
• Kosi krov
• Vidljiva plafonska izolacija
• Plafon skladišnih, sportskih, poljoprivrednih objekata
• Kupališta

Zidovi:

• Obzidana fasada (sendvič zid)

XPS - EN 13164 - T3 - CS(10\Y)* - TR400 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)1,5 - FT2
hrapava površina za kontaktne fasade


EAN kod
52053811

Debljina
ploča [mm]

Ploča u
paketu
[kom]

Količina
u paketu
[m2]

Paketa na
paleti
[kom]


Količina na
paleti
[m2]


* deklarisana
pritisna čvrstoća
[kPa]
0536720**2015,0012180200
05329301410,5012126250
0533640107,501290250
053435086,001272300
093656075,251263300
0935880
53,751245300
0948810043,001236300
0966212032,251431,5300
0974714032,251227300
0969316021,501624300
0949518021,501421300

Falc - Stepenasta "L" ivica | Hrapava "napolitanka" površina | Ploče dimenzije 1250x 600mm
** u deb. 20mm moguća je samo "I" ivica

Termoizolacija FIBRANxps

FIBRANxps ETICS GF


Izuzetno nosiva, vodoodbojna termoizolacija sa hrapavom površinom za dobar spoj sa malterom, betonom, lepkom...

PREPORUČENA PRIMENA

Krovovi:
• Nadzidak ravnog krova
• Strehe kosog krova

Zidovi:

• Sokl
• ETICS - kontaktna fasada
• Zarobljena termoizolaciona oplata
• Vidljivi beton - unutrašnja izolacija
• Toplotni mostovi (balkoni, špaletne, obodne površine međuspratnih tavanica, nadprozornici i nadvratnici, serklaži)
• Tankoslojno omalterisani termoizolovani unutrašnji zidovi prema hladnom prostoru

XPS - EN 13164 - T3 - CS(10\Y)* - TR400 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)1,5 - FT2
hrapava površina sa žlebovima


EAN kod
52053811

Debljina
ploča [mm]

Ploča u
paketu
[kom]

Količina
u paketu
[m2]

Paketa na
paleti
[kom]


Količina na
paleti
[m2]


* deklarisana
pritisna čvrstoća
[kPa]
0439401015.0012180200
0434650812.0012144250
092596046.001272
300
096178033.451254300
0925910023.001442300

Falc - Stepenasta "L" ivica | Hrapava površina sa žljebovima | Ploče dimenzije 2500x 600mm
za eliminaciju termičkih mostova na spojevima

Termoizolacija FIBRANxps

FIBRANxps ETICS BT


Po posebnoj porudžbini: pero-žljeb "D" ivica

PREPORUČENA PRIMENA

Zidovi:

• Kontaktna fasada ETICS - zidovi i sokla
• Fasade i sokle obložene kamenom
• Zarobljena termoizolaciona oplata
• Vidljivi beton - (unutrašnja izolacija ili sendvič izolacija)
• Sendvič paneli

XPS - EN 13164 - T3 - CS(10\Y)* - TR400 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)1,5 - FT2
hrapava površina sa žlebovima


Falc - Stepenasta "L" ivica | Hrapava površina sa žljebovima | Ploče dimenzije 2500x 600mm
za eliminaciju termičkih mostova na spojevima

Termoizolacija FIBRANxps

FIBRANxps ETICS BT


Po posebnoj porudžbini: pero-žljeb "D" ivica

PREPORUČENA PRIMENA

Zidovi:

• Kontaktna fasada ETICS - zidovi i sokla
• Fasade i sokle obložene kamenom
• Zarobljena termoizolaciona oplata
• Vidljivi beton - (unutrašnja izolacija ili sendvič izolacija)
• Sendvič paneli

Da li ste znali?

FIBRANxps - termoizolacione ploče od estrudiranog polistirena sa otvorenom ćelijskom strukturom zbog posebnih karakteristika (visoke pritisne čvrstoće, odlične termo izolativnosti i neupijanja vode) termički štite i pod velikim opterećenjem i u vlažnom okruženju, gde većina drugih termoizolacionih materijala ne može

 
 

Uputstvo za upotrebu termoizolacije