Transport gradjevinskog materijala


Transport građevinskog materijala omogućujemo za sve porudžbine svojih klijenata i komitenata koji su u skladu sa logistikom.

Transport građevinskog materijala je besplatan.

U zavisnosti od vrste porudžbine i specifikacije, naš transport omogućuje adekvatan odabir veličine, težine i nosivosti. Vršimo dopremanje materijala različite količine, mase i gabarita.

Pružamo logističke usluge, koje su strogo u skladu sa bezbedonosnim pravilima.

Transport građevinskog materijala je usklađen sa zakonskim propisima.

Isporuka građevinskog materijala

Neophodno je da mesto predviđene isporuke bude pristupačno za transportno vozilo. Ukoliko mesto isporuke nije pristupačno, isporuka se može izvršiti u neposrednoj blizini, shodno mogućnostima za istovar ili prema prethodnom dogovoru.

Tehnokomerc Kruševac zadržava sva prava da ne sprovodi besplatan transport građevinskog materijala zahtevima koji nisu u skladu sa logistikom preduzeća.

Osoblje preduzeća Tehnokomerc Kruševac ne vrši istovar građevinskog materijala.

Utovar Sečenje leksana Savetovanje