Uslužno rezanje ploča
Uslužno rezanje polikarbonatnih, akrilnih i PETG ploča dostupno je na stovarištu Tehnokomerc Kruševac. Neophodno je lično prisustvovanje klijenata prilikom utvrđivanja planiranih rezova sa stručnim osobljem, kako bi se otklonile sve moguće nedoumice.

Leksan polikarbonatne ploče (sa ćelijskom struturom) režu se na dužne metre (imajući u vidu da je obavezna njena širina koja iznosi 2.1m!) - dimenzije poput 2.1 x 1m, 2.1 x 2m, 2.1 x 3m. Dalje rezanje/krojenje moguće je uskladu sa postignutim prethodnim dogovorom sa stručnim osobljem.

Tehnokomerc Kruševac zadržava sva prava da ne sprovodi dalja rezanja polikarbonatnih ploča (sa ćelijskom strukturom) svojim klijentima izvan rezanja na dužne metre.

Pune polikarbonatne ploče (PC - LEXAN), akrilne (PMMA - PLEXIGLASS), kao i PETG režu se u skladu sa postojećim odrescima na stovarištu, kako bi se umanjio otpad - kako za klijente, tako i za preduzeće Tehnokomerc Kruševac. Manji rezovi, tj. dimenzije se usklađuju sa manjim dostupnim odrescima, dok se veći rezovi, tj. dimenzije usklađuju sa većim ili fabričkim pločama.

Zahtev za uslužnim rezanjem primamo svakog radnog dana do 15h, subotom do 12h. Za najpreciznije informacije o rezanju, kao i o dostupnim odrescima, savetujemo Vas da lično posetite naše stovarište.


Oblikovanje odrezaka
Možemo rezati isključivo pravougaone oblike kada su u pitanju polikarbonatne, akrilne i PETG ploče - nemamo tehničke mogućnosti za termo-oblikovanjem, savijanjem i formiranjem uglova, kao i bušenjem rupa.


Utovar Transport Savetovanje