Utovar gradjevinskog materijala
Utovar gradjevinskog materijala omogućujemo svim svojim klijentima i komitentima po prethodnom dogovoru sa komercijalnim sektorom, kao i sa stručnim osobljem na stovarištu građevinskog materijala.

Raznovrsni građevinski materijali iziskuju stručnu koordinaciju prilikom utovara i istovara. Izazov koji transport nosi sa sobom je poznavanje jedinstvenih potreba specifičnih proizvoda, tj. kako se mogu bezbedno transportovati iz jedne tačke u drugu.

Bezbedno rukovanje građevinskog materijala zahteva specijalizovanu opremu, alate i tehniku. Ne postoji jednostrano rešenje kada je u pitanju utovar i istovar materijala. Svaka situacija prilikom rada sa građevinskim materijalima jedinstvena je sama po sebi, no, bez obzira na pristup, bezbednost mora biti na prvom mestu. Ključni faktor, svakako, predstavlja oprema koja se koristi prilikom manipulacije sa materijalima.

Tehnokomerc Kruševac Vam može izaći u susret sa svakom vrstom utovara građevinskog materijala na našem stovarištu - bezbedno i u skladu sa važećim propisima.


Transport Rezanje ploča Savetovanje