MULTICLEAR® leksan ploče su posebna vrsta termoplastičnih građevinskih proizvoda sa CE oznakom i deklaracijom o performansama. Ekstruzione linije proizvođača Arla Plast su u skladu sa najsavremenijim tehnologijama kontrole ekstruzije, što omogućava uniformisanu proizvodnju leksan ploča visokog i dugotrajno održivog kvaliteta.

 

MULTICLEAR® leksan ploče

MULTICLEAR® leksan ploče su jake i fleksibilne duž komora - mogu se koristiti za pokrivanje ravnih i zakrivljenih površina. Zaštićene su naspram UV degradacije sa jedne ili obe ko-ekstrudirane strane. Leksan ploče imaju dobra termalna i akustična svojstva.

Primena

Leksan se može primenjivati u enterijeru i eksterijeru.Polikarbonat omogućuje primenu i u ekstremnim vremenskim uslovima, zahvaljujući dobroj hemijskoj otpornosti.

Nasuprot drugih materijala za zastakljivanje, leksan je idealan - od široke primene u agrokulturi, arhitekturi, izgradnji i inžinjerstvu do digitalne štampe, svetlosnih reklama i panela.

Pored klasične primene, leksan se primenjuje i u izradi barijera na mestima koja zahtevaju pojačanu sigurnost.

Struktura

MULTICLEAR® leksan ploče sastoje se od dva paralelna površinska sloja, vertikalnih rebara za rigidnost i broja horizontalnih slojeva, kao i X-struktura. Horizontalni slojevi dele vazduh u džepove.

Više slojeva rezultira u boljoj toplotnoj izolaciji. X-strukture uvećavaju rigidnost i kapacitet nosivosti leksana.

Deklaracija o performansama

Prema gore navedenim pravilima i propisima, Arla Plast objavljuje sažetak svojstava svakog pojedinačnog proizvoda (vrsta, boja, debljina, površinska težina, požar klasifikacija) u skladu sa harmonizovanim standardom proizvoda EN 16153. DoP broj koji se primenjuje za proizvod je odštampan na CE etiketi palete. Ovaj kod se može koristiti za dobijanje Izjave o performansama u pdf formatu na našoj veb stranici www.arlaplast.com ili www.arlaplast.com/support-service/product-related- informacije/polikarbonat/ – kliknite na odgovarajući DoP i koristite kod kao lozinku za pristup dokumentu. U slučaju da postoji proizvod koji nije utvrđen, ili nije deklarisan, biće označeno kao NPD (No Performance Determined). Naš DoP je dostupan na svim zvaničnim evropskim jezicima.


Leksan vrste

Leksan vrste pogodne su razne vrste namena - u industrijskim, javnim i privatnim sektorima. Za svaku od mogućih primena postoji pogodna vrsta strukture. Višekomorne leksan ploče imaju uvećanu rigidnost naspram jednokomornih. Poseban dizajn višekomornih leksan ploča omogućuje veću provodljivost svetlosti, bolje temperaturne performanse i uštedu prilikom izgradnje konstrukcije.

Leksan Debljina ploče (mm) Razmak (mm) U vrednost Masa (g/m²) Širina (mm)
Multiclear Box 2Wall
multiclear box2wall leksan
4
6
6
8
10
6
6
10
10
10
3.9
3.5
3.5
3.2
3.0
800
1200 - 1300
1200 - 1300
1500
1500 - 1700
2100
2100
2100
980, 1200, 1250, 2100
980, 1200, 1250, 2100
Multiclear Box 3Wall
multiclear box3wall leksan
16 20 2.3 2500 - 2700 980, 1200, 1250
Multiclear Box 7Wall
multiclear box7wall leksan
16
20
16
1.8
1.6
2500 - 2700
2800 - 3000
980, 1200, 1250, 2100
Multiclear 5x
multiclear 5x leksan
10
16
20
25
10 2.5
2.0
1.8
1.6
1500 - 1700
2500 - 2700
2800 - 3000
3400 - 5000
980, 1200, 1250, 2100
Multiclear STRONG 6W
multiclear strong6w leksan
8
10
16
10 2.5
2.2
1.9
1400 - 1500
1500 - 1700
2500-2700
980, 1200, 1250, 2100
Multiclear Box 11Wall
multiclear 11w leksan
25
32
20
20
1.2
1.1
3400
360
980, 1050, 1200, 2100
U vrednost predstavlja sveukupni koeficijent transfera toplote koji opisuje prenos. Niža vrednost označava bolju termalnu izolaciju. Veća površinska težina uvećava noseći kapacitet. Razmak je distanca u mm između dva vertikalna rebra.
Leksan Multiclear 2 wall

Multiclear Box 2 Wall

MULTICLEAR® BOX 2 WALL je estetski zadovoljavajuća dvokomorna ekstrudirana leksan ploča koja nudi visoku svetlosnu provodljivost sa malom težinom za lakši transport i manipulaciju. Dostupna je kao prozirna i obojena ploča sa jednostrukom ili dvostrukom UV zaštitom. Rezanje nožem je primarno kako bi se izbeglo skupljanje prašine u komorama. Poseduje ograničenu desetogodišnju garanciju naspram bleđenja, gubitka udarne jačine i sprovodljivosti svetlosti usled izloženosti atmosferskim prilikama.

LEKSAN PRIMENA
 • Građevinska industrija – krovovi, terase, nadstrešnice, zidne obloge, bočni zidovi, zimski vrtovi, kupole, krovni prozori, šupe, otvori za automobile, otvori za dim, poklopci za bazene, spušteni plafoni, staklenici, krovovi tržnih centara, železničke/metro stanice, krovovi i pregrade za stadione.
 • Poljoprivredni staklenici, parkirališta za kamione/traktore i pokrivanje, odnosno pregrađivanje farme/štale
 • Kutije za optiku sa osvetljenjem i neonske reklame, štitnici za palete, zaštitni poklopci za lomljive predmete
 • Reklamni paneli i svetleći znaci.

Tehnički list

Leksan Multiclear 3 wall

Multiclear Box 3 Wall

MULTICLEAR® BOX 3 WALL je estetski zadovoljavajuća dvokomorna ekstrudirana leksan ploča koja nudi visoku svetlosnu provodljivost sa malom težinom za lakši transport i manipulaciju. Dostupna je kao prozirna i obojena ploča sa jednostrukom ili dvostrukom UV zaštitom. Rezanje nožem je primarno kako bi se izbeglo skupljanje prašine u komorama. Poseduje ograničenu desetogodišnju garanciju naspram bleđenja, gubitka udarne jačine i sprovodljivosti svetlosti usled izloženosti atmosferskim prilikama.

LEKSAN PRIMENA
 • Građevinska industrija – krovovi, terase, nadstrešnice, zidne obloge, bočni zidovi, zimski vrtovi, kupole, krovni prozori, šupe, otvori za automobile, otvori za dim, poklopci za bazene, spušteni plafoni, staklenici, krovovi tržnih centara, železničke/metro stanice, krovovi i pregrade za stadione.
 • Poljoprivredni staklenici, parkirališta za kamione/traktore i pokrivanje, odnosno pregrađivanje farme/štale
 • Kutije za optiku sa osvetljenjem i neonske reklame, štitnici za palete, zaštitni poklopci za lomljive predmete
 • Reklamni paneli i svetleći znaci.

Tehnički list

Leksan Multiclear 5x

Multiclear 5X

MULTICLEAR® 5X je ekstrudirana leksan ploča posebno dizajnirana tako da nudi uvećanu čvrstoću, što donosi uštedu u izradi same konstrukcije za montažu. Dostupna je kao prozirna i obojena ploča sa jednostrukom ili dvostrukom UV zaštitom. Rezanje nožem je primarno kako bi se izbeglo skupljanje prašine u komorama. Poseduje ograničenu desetogodišnju garanciju naspram bleđenja, gubitka udarne jačine i sprovodljivosti svetlosti usled izloženosti atmosferskim prilikama.

LEKSAN PRIMENA
 • Građevinska industrija – krovovi, terase, nadstrešnice, zidne obloge, bočni zidovi, zimski vrtovi, kupole, krovni prozori, šupe, otvori za automobile, otvori za dim, poklopci za bazene, spušteni plafoni, staklenici, krovovi tržnih centara, železničke/metro stanice, krovovi i pregrade za stadione.
 • Poljoprivredni staklenici i pokrivanje, odnosno pregrađivanje farme/štale
 • Kutije za optiku sa osvetljenjem i neonske reklame, štitnici za palete, zaštitni poklopci za lomljive predmete
 • Reklamni paneli i svetleći znaci.

Tehnički list

leksan multiclear strong 6 wall

Multiclear Strong 6 Wall

MULTICLEAR® STRONG 6 Wall je ekstrudirana leksan ploča posebno dizajnirana tako da nudi umanjenu U-vrednost proizvoda i uvećanu čvrstoću, što donosi uštedu u izradi same konstrukcije za montažu. Dostupna je kao prozirna i obojena ploča sa jednostrukom ili dvostrukom UV zaštitom. Rezanje nožem je primarno kako bi se izbeglo skupljanje prašine u komorama. Poseduje ograničenu desetogodišnju garanciju naspram bleđenja, gubitka udarne jačine i sprovodljivosti svetlosti usled izloženosti atmosferskim prilikama.

LEKSAN PRIMENA
 • Građevinska industrija – krovovi, terase, nadstrešnice, zidne obloge, bočni zidovi, zimski vrtovi, kupole, krovni prozori, šupe, otvori za automobile, otvori za dim, poklopci za bazene, spušteni plafoni, staklenici, krovovi tržnih centara, železničke/metro stanice, krovovi i pregrade za stadione.
 • Poljoprivredni staklenici i pokrivanje, odnosno pregrađivanje farme/štale
 • Kutije za optiku sa osvetljenjem i neonske reklame, štitnici za palete, zaštitni poklopci za lomljive predmete
 • Reklamni paneli i svetleći znaci.

Tehnički list

leksan multiclear 7 wall

Multiclear Box 7 Wall

MULTICLEAR® BOX 7 WALL je sedmokomorna ekstrudirana leksan ploča posebno dizajnirana tako da nudi umanjenu U-vrednost proizvoda i uvećanu čvrstoću, što donosi uštedu u izradi same konstrukcije za montažu. Dostupna je kao prozirna i obojena ploča sa jednostrukom ili dvostrukom UV zaštitom. Rezanje nožem je primarno kako bi se izbeglo skupljanje prašine u komorama. Poseduje ograničenu desetogodišnju garanciju naspram bleđenja, gubitka udarne jačine i sprovodljivosti svetlosti usled izloženosti atmosferskim prilikama.

LEKSAN PRIMENA
 • Građevinska industrija – krovovi, terase, nadstrešnice, zidne obloge, bočni zidovi, zimski vrtovi, kupole, krovni prozori, šupe, otvori za automobile, otvori za dim, poklopci za bazene, spušteni plafoni, staklenici, krovovi tržnih centara, železničke/metro stanice, krovovi i pregrade za stadione.
 • Poljoprivredni staklenici i pokrivanje, odnosno pregrađivanje farme/štale
 • Kutije za optiku sa osvetljenjem i neonske reklame, štitnici za palete, zaštitni poklopci za lomljive predmete
 • Reklamni paneli i svetleći znaci.

Tehnički list

Udarna jačina

MULTICLEAR polikarbonatne ploče imaju visoku udarnu čvrstoću, no, potrebno je izbegavati određene situacije poput ekstremnih stresova, oštrih rezova i loših odrezaka ili primene nekompatibilnih hemikalija. Leksan ploče pružaju zaštitu od grada, zahvaljujući visokoj udarnoj čvrstoći polikarbonata. Iz tog razloga, sve Multiclear leksan ploče imaju desetogodišnju garanciju.

Gore navedena svojstva su potvrđena simulacijom grada i vršenjem testova. Veštačke padavine PA 6.6 as dijametrom od 20 m (4.5g) ispaljivane su u sobnoj temperaturi naspram površine leksana pri brzini od 21 m/s, rezultirajući u kinetičkoj energiji od 1 J - ne penetrirajući površinu. Ovi podaci su zasnovani na studijama gde su prirodne padavine sa 23 mm u dijametru imale prosečnu udarnu brzinu od 17 m/s i kinetičku energiju od 1 J. Studije zasnovane na padavinama grada zaključuju da su šanse padavina u veličini preko 10 mm u dijametru u zapadnoj Evropi ispod %5. Testovi su, takođe, vršeni korišćenjem prirodnih padavina. Kontaktirajte nas za više informacija (pogledaj garanciju).

Ne savetuje se direktno hodanje po ploči, uprkos visokoj udarnoj čvrstoći - budući da se ploča može deformisati i iskočiti iz profila.

Solarna svojstva

Spektar sunčevih emisija na nivou mora pokriva UV zračenje (290-380 nm), vidljivi deo (380-780 nm) i infracrveni deo (780-2500 nm).

UV PRENOS

UV opseg talasa od 100 do 400 nm podeljen je na UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315nm) i UV-C (100-280 nm). Kraće talasne dužine su energetski nabijenije. MULTICLEAR® ploča apsorbuje svo štetno UV zračenje između 290 i 365nm, naročito između 365 i 380nm, dozvoljavajući i opseg od 380 do 400nm. Ploče apsorbuju UV-C, UV-B i glavninu UV-a zračenja.

leksan uv zaštita
PRENOS SVETLOSTI

Pod svetlošću se podrazumeva vidljivi deo spektra, od 380 do 780 nm talasne dužine. Svetlost transmisija je odnos propuštene svetlosti naspram dolazne svetlosti. Dolazni svetlosni spektar koji se koristi je tipično dnevno svetlo, poznato i kao D65, što otprilike odgovara prosečnom dnevnom svetlu Zapadne i Severna Evrope, koja obuhvata i svetlost raspršena vedrim nebom i direktnu sunčevu svetlost.

Multiclear® table poseduju propustljivost svetlosti do 84%, u zavisnosti od strukture, boje i debljine. Transparentne, ili obojeno transparentne table smanjuju intenzitet svetlosti, izbegavajući vrele tačke i oštro svetlo, što rezultira prijatnom sobnom temperaturom. Posebno osmišljene opal bele table pružaju unapređenu propustljivost svetlosti, što ih čini idealnim za radno okruženje.

PRENOS SUNČEVOG ZRAČENJA

Spektar sunčeve emisije kreće se od UV zračenja, preko vidljivog do bliskog infracrvenog zračenja ili toplote, pokrivajući opseg talasnih dužina od 290 do 2300 nm. Sve MULTICLEAR® ploče sa UV zaštitnim slojem blokiraju većinu štetnog UV zračenja (100% za UVB) do 385 nm, smanjuju NIR transmisiju (toplotu) i imaju odličan prenos svetlosti. Upotreba pigmenata u obojenoj ploči će smanjiti prenos svetlosti, a donekle i NIR. Raspon tipova solarne kontrole posebno cilja na smanjenje NIR prenosa, jer se to tiče sunčeve toplote.

Multiclear solarni spektrum i transmisija svetlosti leksana

Termička svojstva

OTPORNOST NA TEMPERATURU

MULTICLEAR ® ploče se mogu koristiti na temperaturama između -100 C do +120 C. Ovo, takođe, obezbeđuje dobru stabilnost dimenzija u tipičnom opsegu za građevinske primene, ca -30 do + 85 C. Pošto MULTICLEAR ® ploča apsorbuje blisko infracrveno zračenje (pogledajte solarna svojstva), ploča će dostići višu temperaturu od okolnog vazduha. Neobojeni leksan može dostići 15 C višu temperaturu, dok crni leksan može dostići i do 25 C više. Leksan sa solarnom kontrolom i opal bela ploča će se povećati za samo 5-10 C jer, takođe, reflektuju toplotu. Ove povećane temperature su važne kada se izračunava termička dilatacija. (Pogledajte instalaciju)

TOPLOTNA IZOLACIJA

Višekomorne leksan ploče imaju mnogo bolju toplotnu izolaciju od masivnih ploča iste debljine, zbog prisustva (više) slojeva vazduha. Ova toplotna izolacija je označena U-vrednošću, što je ukupan koeficijent prenosa toplote koji opisuje koliko toplote se provodi kroz debljinu ploča. Manja vrednost ukazuje na bolju toplotnu izolaciju i može se dobiti korišćenjem leksana sa više slojeva, korišćenjem debljeg leksana iste strukture i/ili korišćenjem višestrukog zastakljivanja, ili punom pločom. Za više detalja, pogledajte listove sa podacima o pojedinačnim proizvodima ili tabelu sa svojstvima.

U SLUČAJU POŽARA

U slučaju požara, pogodnost građevinskog materijala zavisi od njegovih požarnih karakteristika, toksičnosti i gustine isparenja. Kao i svaki termoplastični proizvod, leksan nije otporan na vatru i otopiće se na temperaturama koje se javljaju u velikoj vatri. Ovo će, međutim, stvoriti otvore u krovnom pokrivaču, gde toplota i dim mogu da ispare, što je zahtev za sisteme za odvod toplote (površine koje su se već istopile ispod 300 C).

VATRA

Leksan ploče se ekstrudiraju od polikarbonatne smole. Polikarbonat je jedna od najboljih vrsta termoplastike, kada su u pitanju požarne karakteristike, budući da je samogasiv bez primene dodatnih sredstava. Polikarbonat ima LOI>26%, što znači da je neophodna koncentracija kiseonika za održavanje vatre preko 26% - više nego ukupnog sadržaja kiseonika u atmosferi.

U slučaju požara, leksan ploče ne doprinose širenju vatre. Požarne karakteristike se drugačije mere u zavisnosti od zemlje - u skladu sa lokalnim požarnim regulacijama. za Evropsko tržište EEA, zahtevana klasifikacija prema EN 13501-1 koristi se za građevine i građevinske primene, kao što je definisano prema Evropskom proizvodnom standardu EN 16153 (Pogledati, takođe, CE oznaku).

Leksan ploče su klasifikovane kao B-s1,d0 prema EN 13501-1. Za požarne klasifikacije u drugim zemljama ili oblastima kontaktirati tehničku podršku. Multiclear leksan ima temperaturnu tačku topljenja (FIT) preko 450 C, a samozapaljenje (SIT) preko 630 C.

DIM I TOKSIČNOST

Širenje vatre i zapaljivost su i dalje glavni parametri za dobru požar klasifikaciju, ali su i gustina dima i toksičnost postali podjednako važni.

Kao što je prikazano u klasifikaciji požara prema EN 13501-1, gustina i širenje dima su u najniža klasa, što rezultira s1 klasifikacijom. Kako se polikarbonat uglavnom sastoji od ugljenika (C), vodonika (H) i kiseonika (O), proizvodi sagorevanja su slični one koje potiču od zapaljenog papira ili drveta, a sadrže uglavnom ugljen-dioksid (CO 2 ), ugljen monoksid (CO) i voda (H 2 O) koji su glavni faktori nivo toksičnosti.

U zavisnosti od parametara požara, uglavnom manja količina alifatskih i nastaju aromatični ugljovodonici. Proizvodi sagorevanja su u suštini ne- korozivni i ne sadrže sumpor(S), cijanide (CN) ili halogene (Cl, Br, I, F).

Hemijska otpornost

Leksan ploče u kontaktu sa određenim hemikalijama, mogu izgubiti neka od svojih karakterističnih svojstava. Veoma je važno da se prilikom primene, izbegne mogući kontakt sa hemijskim agensima i nekompatibilnim materijama. Prilikom čišćenja ili tretiranja leksana, uzeti u obzir strukturu materija kojima se tretira, kako ne bi oštetile ploču. Sveukupna hemijska otpornost je zavisna od sledećih parametara: koncentracije hemikalije, vremenskoj izloženosti, temperaturi i internim nivoima stresa.

U razmatranje treba uzeti hemijsku otpornost pri korišćenju lepkova i ostalih fiksirajućih elemenata. Jaki industrijski agensi za čišćenje i korozivni solventi moraju se izbegavati u svim prilikama.

Kako bi se izbegla površinska pucanja, neophodno je ukloniti nekompatibilna isparenja iz obližnjih izvora (proizvodni procesi, okruženje) koji napadaju površinu ili ulaze u kanale - korišćenjem pogodnih lepkova između table i profila, kao i za osiguravanje kanala.

Indikacija hemijske nekompatibilnosti se najčešće javlja u vidu pukotina, belih ili žutih fleka.

KOMPATIBILNE HEMIKALIJE SA LEKSANOM
 • Alkohol (izuzev metanola);
 • Mineralne kiseline;
 • Blagi sapuni i deterdženti;
 • Ulja, masnoće i voskovi;
 • Oksidanti i redukciona sredstva;
 • Zasićeni alifatski ugljovodonici;
NEKOMPATIBILNE HEMIKALIJE SA LEKSANOM
 • Aldehidi;
 • Alkalne hemikalije (baze);
 • Amini;
 • Amonijak;
 • Aromatični hidrokarboni;
 • Halogeni hidrokarboni;
 • Estri;
 • Ketoni;
 • Metanol;

Tačka kondenzacije

Tačka kondenzacije je najviša temperatura površine gde se vlažan vazduh kondenzuje. Spomenuta temperaturna tačka zavisi od temperature vazduha i relativne vlažnosti koja se može proceniti korišćenjem priloženog grafikona.

U slučaju zastavljinja sa leksanom, unutrašnja površinska temperatura zavisi od spoljašnje, kao i temperature unutrašnjeg vazduha i U vrednosti ugradnje. Da bi ste proverili da li je određena Multiclear ploča pogodna za izbegavanje kondenzacije, tačka kondenzacije mora biti niža od proračunate unutrašnje površinske temperature.

UNUTRAŠNJA POVRŠINSKA TEMPERATURA ZASTAKLJIVANJA

Unutrašnja površinska temperatura zastakljivanja se proračunava korišćenjem sledeće formule:

Tis = Ti —U*(Ti-To) /αo

Tis = unutrašnja površinska temperatura (°C)

Ti = unutrašnja temperatura vazduha (°C)

To = spoljašnja temperatura (°C)

U = U vrednost zastakljivanja

αo = Spoljni toplotni koeficijent = 23 W/m²K

Primer zastakljivanja bazena:

Ti = +25°C

To = -20°C

U = 1.6 W/m²K za 20 mm MULTICLEAR ® Box 7Wall

αi = Unutrašnji toplotni koeficijent = 8 W/m²K

RH = 70%

Korišćenjem gore navedene formule, Tis = 21.9°C

Na grafikonu tačke kondenzacije, temperatura vazduha od 25°C rezultira tačkom kondenzacije od 19 °C. Kako je ovo niža temperatura od procenjene površinske temperature ploče, do kondenzacije neće doći.

 

Rukovanje i skladištenje leksan ploča

Rukovanje leksanom

Leksan ploče zahtevaju obazrivo rukovanje, kako bi se sprečio nastanak štete ili grebanje. Podizanje ploča sa viljuškarom zahteva palete kao podršku – ne primenjivati podizanje ploča bez paleta. U zavisnosti od viljuškara ili krana, neophodno je njihovo adaptiranje shodno veličini ploče. Izbeći ekstremno savijanje ploča sa paleta prilikom premeštanja ili transporta.

Koristiti zaštitne rukavice prilikom rukovanja. Zaštitni sloj štiti površinu od oštećenja i grebanja. Skidanje zaštitnog sloja primeniti pred neposredno montiranje. Lokalno uklanjanje folije sa ćelija izvršiti pred njihovo umetanje u profile.


Skladištenje leksana

Ploče su zaštićene folijom od ogrebotina i mogućih površinskih oštećenja, no – ukoliko su direktno izložene suncu bez zaštite sa visokom temperaturom, degradacija je neminovna. Jedna od naznaka je i otežano skidanje folije nakon montaže. Iz spomenutih razloga ploče trebaju biti zaštićene od atmosferskih uticaja poput sunca i kiše.

Beli zaštitni sloj sa ploča uklanja se neposredno pred ugradnju. Otvore zaštiti trakom. Ploče se horizontalno paletiraju na drvenim paletama sa maksimalnim opterećenjem od 1000kg i ne više od tri palete jedne preko druge.

Zaštitni sloj ih ne čini paropropusnim. Paropropusnost zaštitnog sloja debljine 100 μm prema ISO 15106-1; je 15g/(m2·24 h) @ 23 °C; 85 % RH. U određenim okolnostima, može doći do pojave kondenzacije u komorama.


Bezbednost u radu sa leksanom

Ne hodati po paleti ili tabli direktno. Ukoliko je neophodno hodati po zastakljenom delu, koristiti dodatnu rigidnu podlogu, preko zastakljenog dela.

Lučno zastakljivanje leksanom

Leksan ploče su fleksibilne i lako se mogu oblikovati u željeni oblik. Prilikom oblikovanja, uvek ih savijati u pravcu kanala (rebara).

Prilikom ugradnje u lučnim krovnim sistemima, struktura ploča omogućava njihovo savijanje pri ambijentalnoj temperaturi. Prema EN 16153:2013, radijus savijanja ploča biće najmanje 150 h (h= sveukupna debljina ploče), što je u korespodenciji sa ekstremnim izduženjem vlakana od 0.33%. Savijanje u radijusu koji je manji od 150x h, nije pokriveno desetogodišnjom garancijom.

Za unutrašnju primenu, spomenuti radijus se može dodatno umanjiti do 125x u zavisnosti od debljine ploče, usled neizloženosti UV zračenju.

Prilikom korišćenja rigidnijih vrsta ploča, savetuje se da prvih 300 mm profila bude linearno oblikovano, budući da je teško zakriviti kratku ivicu.

Leksan lučna ugradnja
PRORAČUN ZAKRIVLJENOSTI LEKSANA

Prilikom lučnog zastakljivanja, uvek je potrebno razmatrati odnos između dužine ploča, radijusa, kao i površine za pokrivanje. Dodatno, zatvoreni ugao i visina krivine mogu se podjednako sračunati.


Radijus leksana
Radijus
R = ((Š/2)2+V)/2V
R
radijus u mm
Š
širina (raspon) za pokrivanje u mm
V
visina zakrivljenja ploče u mm
Visina zakrivljenja leksana
Visina
V = R – √ (R2-(W/2)2)
V
visina zakrivljene table u mm
R
radijus u mm
Š
širina (raspon) za pokrivanje u mm
Dužina ploče leksana
Dužina ploče
D = 2*R* Arkus sinus (1 – V/R)
D
dužina ploče u mm
R
radijus u mm
V
visina zakrivljene ploče

Noseći kapacitet u slučaju zakrivljene table, postiže se uskom pločom u manjem radijusu.

PRIMER IZRAČUNAVANJA OTVORA ZA ZATVARANJE PRIMENOM LEKSANA

Zatvaranje otvora dimenzija 2 x 4m:

 1. Ravna ploča dimenzija 2 x 4m. U zavisnosti od kapaciteta vetra ili snega, težina ploče biće najveća.
 2. Radijus 2000mm (polovina kruga=najmanji radijus) => V=2000mm, dužina table 6283mm. Moguća je primena najlakše ploče.
 3. Visina zakrivljenosti V = 825mm => R= 2836mm, dužina table 4439 mm

Vertikalna ugradnja leksana

Ćelije leksan ploča moraju biti u potpunosti vertikalno postavljene ili pod minimalnim nagibom od 20°. Na taj način se izbegava pojava kondenzacije unutar ćelija.

Kosa ravna ugradnja leksana

Minimalni nagib od 5 (min. 90mm po metru dužine leksana) u pravcu ćelija je neophodan kako bi se suvišna kišnica mogla otkloniti u najgorim okolnostima.

Rezanje leksana

Ukoliko ste odlučili da u sopstvenoj režiji vršite rezanje leksan ploča, osigurajte primenu odgovarajućih alata poput standardne električne cirkularne ili ubodne testere. Savetuje se korišćenje posebno oblikovanih zuba sečiva, koji su pogodni za plastiku. Prilikom rezanja, ne uklanjati zaštitnu foliju sa ploče, kako bi se izbeglo oštećenje, tj. grebanje. Rez nije pravilan ukoliko nastaju pukotine ili udubljenja. Kako bi u potpunosti izbegli nakupljanje prašine u ćelijama, preporučuje se rezanje vrelim sečivom.

Po završetku rezanja, potrebno je produvati kanale primenom suvog kompresovanog vazduha. Po mogućnosti sa jonizovanim vazduhom, budući da na taj način izbegava sakupljanje prašine usled statičkog naboja.

Kompleksnije ćelijske strukture sa uskim komorama, mogu biti teže za čišćenje, kada je u pitanju prašina. Stoga se preporučuje da koristite rotirajući nož naspram testere.

Nakon čišćenja, ivice odrezaka moraju se ponovo zatvoriti korišćenjem traka.

Bušenje leksana

Bušenje je moguće korišćenjem odgovarajućih bušilica sa velikom obrtnom brzinom. Neophodno je stabilizirati ploču pri bušenju, kako bi se izvršila prevencija vibracije.

Rupu održati čistom i voditi računa da prašina ne uđe u kanale. Fiksirajuće rupe moraju biti većeg dijametra kako bi se dozvolila termalna dilatacija table nakon montiranja. Izbušene ivice moraju biti glatke, bez ureza ili izbočenja.

Izbušena ivica mora biti bez ureza.

Zaptivanje ivica leksana

Odlepiti približno 50mm od zaštitne folije sa svih strana. Zaptivanje mora biti vodonepropusno na površini, kako bi se izbegla penetracija kišnice – što važi i za izbušene rupe.

Zaptivanje se može vršiti suvim i mokrim putem. Prilikom mokrog zaptivanja koristiti neutralne silikone (prethodno očistiti ivice od prašine i prljavštine), a kada je u pitanju suvo zaptivanje, služiti se Neopren-om. Prilikom nanošenja mokrim putem ili trakama, poželjno je očistiti ivice od prašine i prljavštine.

Zaštitni sloj na pločama ne sadrži tenzide koji umanjuju adheziju na površini. Osigurajte glatke i oble ivice pre primene zaštitnih traka, kako se iste nebi izbušile.

Najviša lokacija otvorene ivice se mora u potpunosti zatvoriti primenom aluminijumske trake ili sličnih proizvoda. Nižu otvorenu ivicu ili u slučaju bačvastih svodova, prekriti ventilacionom trakom (tretirana tkanina), po mogućstvu sa hidrofilnim premazom, koji dozvoljava laku drenažu kondenzovane vode i izbegava pojavu algi i buba u kanalima (Multifoil).

Prilikom isporuke leksana, većina je zaštićena obojenom transportnom trakom. Transportna traka se ne koristi prilikom ugradnje. Osigurajte kompatibilnost svih materijala pri kontaktu sa pločama. Izbegavajte PVC, kao i ostale materijale koji sadrže plastifikatore.

Ne ugrađivati leksan sa oštećenim trakama.

Ivice profila leksana

leksan u profil dimenzije

Kada se leksan ploče ugrađuju na tzv. „roštilj” konstrukciju, moguća je primena U profila pod uslovom da imaju razdelnik i zonu drenaže. Razdelnik otklanja kontinuirani kontakt između ventilacione trake i kondenzovane vode.

Zona drenaže treba biti dovoljno velika (> 8mm) kako bi se odstranila procurela i kondenzovana voda. Standardne ventilacione trake gube svoju funkciju ukoliko su konstantno nakvašene, što rezultira nagomilavanjem vode u kanalima.

Spoljna površina koja je u dodiru sa U-profilom mora biti propisno zaptivena kako bi se umanjilo curenje vode tokom kiše.

Konstrukcija za leksan

Odlepiti približno 50mm zaštitne folije sa svih ivica table (obe strane), pre montiranja ploče na konstrukciju. Ne koristiti skalpel za skidanje folije, budući da time rizikujete oštećenje površine – negativni efekat na trajnost ploče i njenu udarnu čvrstoću.

Za korektnu ugradnju ploča, obratiti pažnju na pravilne instrukcije prilikom usklađivanja ploča u sistem sa pratećim profilima.

Leksan ugradnja termalna ekspanzija

1. Uračunati termalnu ekspanziju prilikom ugradnje leksan ploča.


Leksan ugradnja opterećenje usled vetra i snega

2. Opterećenje usled vetra i snega provocira mehaničko kretaanje ploče. Rezultat je redukcija unete širine u cev. Preterano opterećenje može uzrokovati iskakanje ploče iz profila. Kako bi se sprečilo iskakanje, umetanje u profil mora biti minimalno 20mm.


Leksan ugradnja mehaničko pričvršćenje

3. Kako bi se garantovao maksimalni stezni efekat, tabla se ne sme pričvršćivati sa otvorenim ivicama. Na taj način se slabi stezni efekat koji, takođe, uzrokuje iskakanje. Najmanje dva rebra moraju uvek biti pod zaptivkom.

Termalno kretanje leksana

Jedan od najvažnijih faktora za razmatranje prilikom ugradnje leksan ploča jeste promena dimenzija usled temperaturnih varijacija. Kao i sa većinom polimera, termalno kretanje polikarbonata je mnogo veće, naspram drugih građevinskih materijala (4x više od aluminijuma, 6x više od čelika i do 10x više nego staklo).

Stoga, dovoljan prostor mora biti osiguran za fiksirajuće profile, kako bi se omogućilo termalno kretanje. Prilikom bušenja rupa kroz ploču za fiksiranje, neophodno je razmotriti veličinu, kako bi se izbeglo pucanje i preterano istezanje ploče na većim temperaturama.

Leksan ploče se šire kada dođe do uvećanja temperature, na isti način i na koji se smanjuju pri nižim temperaturama. Taj proces se naziva termalnim kretanjem i mora biti uzet u obzir prilikom fiksirajućih procedura.

KOEFICIJENT LINEARNE TERMALNE EKSPANZIJE

Koeficijent linearne termalne ekspanzije je nasleđena karakteristika materijala, izotropska konstatna, tj. ista brzina u svim pravcima, jednaka za sve boje - α=0,000065 mm/mm.K. Promena dimenzija usled temperaturnih varijacija se može proračunati korišćenjem formule:

Promena dimenzija
∆K = D₀*α *(T₁-T₀)
∆K
Termalno kretanje (u mm) prilikom temperaturne promene iz T0 u T1 (može biti negativna)
D₀
Dužina u mm pri temperaturi T₀
T1
Temperatura u °C
T₀
Originalna temperatura u °C
PRIMER IZRAČUNAVANJA KOEFICIJENTA LINEARNE TERMALNE EKSPANZIJE LEKSANA

Ploča dužine 4000mm (D₀) pri temperaturi od 20°C (T₀). Koja će biti dimenzija na temperaturi pri -15°C (T₁=-15°C)?

∆K = 4000*0,000065*(-15-20) = -9,1 mm

Iza navedenog razloga, svi fiksirajući elementi moraju dozvoliti dovoljno prostora za ekspanziju i smanjenje.

Ukoliko ivicice ploča dodiruju unutrašnje delove profila dok se povećava temperatura, ploča neće biti u prilici da se širi dalje. Ploča se krivi, što može uzrokovati i oštećenje u ekstremnijim slučajevima. Ukoliko je ploča montirana sa ivicom koja je previše blizu spoljnjem ekstremitetu profila, ploča može lako ispasti iz mreže, prilikom niskih temperatura. Rizik se uvećava ostalim faktorima poput opterećenjem usled vetra, ponajviše opterećenjm usled snega.

Termalno kretanje može proizvesti naprsavajući zvuk prilikom kretanja ploče preko profila, ali ne kompromituje funkcionalnost ploče.

Dizajn zaptivajućih spojeva mora dozvoliti kretanje kako bi se sprečilo ispadanje spojeva sa profila ili oštećenje ploča profilima.

Čišćenje leksana

Leksan ploče mogu se čistiti vodom koja sadrži blagi sapun ili neutralnim deterdžentom na sobnoj temperaturi. Prilikom čišćenja koristiti meko platno ili čist sunđer. Dobro isprati sa čistom vodom.

Kada se prljavština, pesak ili izmet od ptica nakupi na površini – pokušajte da ih odstranite sa pištoljem za pranje (pod pritiskom), nakon prethodnog natapanja oblasti sa vodom. Izbegavati trljanje površine, usled stvaranja ogrebotina.

Sveže fleke od farbanja, masnoće ili jedinjenja za zastakljivanje mogu se ukloniti pre njihovog sušenja laganim trljanjem etanola ili isopropanola, čak i petroleja, koji je prethodno nanešen na meko platno, sa obaveznim naknadnim pranjem i ispiranjem sa čistom vodom.

Veće površine se mogu očistiti primenom pištolja za pranje pod pritiskom ili paročistačom (max 90C). U kontinuitetu pomerati mlaz sa jedne površine na drugu, kako bi se izbeglo lokalno oštećenje. Voditi računa da se ne koriste spomenuti aparati prilikom čišćenja oblasti koje nisu kompatibilne i mogu uzrokovati oštećenja, poput komora. Voditi računa da prilikom korišćenja hemijskih jedinjenja budu u skladu i kompatibilni sa polikarbonatnim pločama.

Opterećenje leksana vetrom i snegom

Opterećenje leksana vetrom i snegom obično se određuju odgovarajućim lokalnim građevinskim normama i može se izračunati uz pomoć inženjerske kancelarije. U nedostatku istih, sledeće informacije se mogu koristiti za određivanje opterećenja leksana vetrom i snegom. Leksan opterećenje vetrom i snegom

OPTEREĆENJE VETROM

Opterećenje vetrom (N/m²) = Cp*q

Cp je koeficijent pritiska (vidi dalje)

q = dinamičko opterećenje vetrom (N/m²)

q = k.v²

Gde je

k = 0,613 (faktor zasnovan na tipičnim vrednostima za gustinu vazduha i gravitaciono ubrzanje)

v = projektovana brzina vetra u m/s

KOEFICIJENT PRITISKA (Cp)

Koeficijent pritiska ili Cp vrednost je izračunati faktor usporavanja vetra od strane geometrije zgrade ili zastakljivanja, gde je potrebno je uključiti odgovarajuću vrednost. Cp je funkcija oblika i vrste objekta, visina lokacije zastakljivanja, oblika zastakljivanja (ravno, vertikalno ili nagnuto, zakrivljeno zastakljivanje), a različito je u blizini ivica i vrhova. Ovo je razlog zašto je poželjno da to uradi inženjerska kancelarija.

Ukupno opterećenje vetrom može biti pozitivno (što ukazuje na silu pritiska vetra) ili negativno (što ukazuje na usisno opterećenje vetrom). Detaljne vrednosti koeficijenta pritiska mogu se naći u nacionalnim građevinskim standardima.

Brzina vetra (m/s) Pritisak vetra (N/m)
10 61
15 138
20 245
25 383
30 552
35 751
40 981
45 1240
50 1530
55 1850
2 4 6 8 9 10 11 12
Naziv Povetarac Umereni poveterac Jak povetarac Bura Jaka bura Oluja Jaka oluja Uragan
Brzina vetra 3.3 m/s 7.9 m/s 13.8 m/s 20.7 m/s 24.4 m/s 28.4 m/s 32.6 m/s >32.7 m/s
OPTEREĆENJE SNEGOM

Opterećenje snegom prilikom krovnog zastakljivanja treba smatrati ekvivalentnim vertikalnom, ravnomerno raspoređenom opterećenju, koje deluje po m² horizontalne projekcije zastaklivanja.

Krov od MULTICLEAR® leksana ne dozvoljava neposredno topljenje snega, zbog odlične toplotne izolacije, a samim tim i opterećenja koje stvaraju snežni nanosi moraju se pažljivo uzeti u obzir.

Indikativno opterećenje površine po centimetru visine snega na horizontalnim površinama:

Svež sneg - 10 N/m² po cm

Suv sneg, manje od nedelju dana - 20 N/m² po cm

Stariji sneg, više od nedelju dana - 35 N/m² po cm

Mokar sneg - 50 N/m² po cm

Slično faktorima korekcije opterećenja vetrom, precizniji faktori opterećenja snegom mogu se dobiti posredstvom lokalnih građevinskih standarda, pošto sneg može biti koncentrisan u blizini ivica i na promenama nagiba.

Imajte na umu da, u zavisnosti od vrednosti usisavanja vetra ili pritiska vetra, podkonstrukcija u ugradnji ne funkcioniše uvek kao kod opterećenja snegom, što je čist vertikalni pritisak. (pogledajte i grafikone instalacije i učitavanja)

Za velike projekte zastakljivanja možemo ponuditi prilagođenu podršku za dato opterećenje vetrom i snegom. Za više informacija kontaktirajte Arla Plast.

Grafikoni opterećenja leksana

Tamo gde se MULTICLEAR ® koristi za pokrivanje krovova ili zidova, sile vetra i snega moraju biti apsorbovane od strane odgovarajuće podkonstrukcije. Primenjena opterećenja se računaju kao ravnomerno raspoređena linearna opterećenja; komponente opterećenja koje deluju vertikalno na leksan, obe u kompresiji (sneg/vetar) i usisavanje (vetar). Ove vrednosti su orijentacionog tipa, koje su utvrđene u opsežnim testovima na leksanu. Objavljene vrednosti su izračunate sa sigurnošću, međutim, ovo ne zamenjuje propisane sertifikate specifične za svaku zemlju. Svaki tip ploče je podvrgnut opsežnim i realističnim testovima kako bi se odredilo opterećenje nosećih parametara. Naše objavljene vrednosti su izračunate na osnovu ovih testova — ne na modelu koji koristi samo usisavanje, kao što je često slučaj sa drugim proizvođačima.

ZAKRIVLJENO ZASTAKLJIVANJE

Za zakrivljeno zastakljivanje preporučuje se četvorostrana primena profila. Generalno, za ograničene širine, rezultat važi i za instalacije sa 2 zakrivljene pričvršćene strane. Molimo vas da kontaktirate tehničku podršku Arla Plast za tačan proračun, jer ima previše parametara da bi se ovo prikazalo u grafičkom obliku.

RAVNO ZASTAKLJIVANJE

Ravno zastakljivanje se obično oslanja na 4 strane, pri čemu su dve dužine čvrsto oslonjene, npr. na krovne elemente. Često se koristi takozvano trostrano pričvršćivanje, gde je četvrta strana (širina) jednostavan U-profil ili sličan, sa malom ili nimalom nosivošću. U slučaju podupirača samo sa dve strane, a širine sa obezbeđenim jednostavnim U-profilom ili slično, sa malom ili nikakvom nosivošću, onda dužina ploče nije bitna, pošto će ugib biti skoro isti po celoj dužini leksana.

KARAKTERISTIKE NOSIVOSTI

Karakteristike nosivosti utvrđene su u nepovoljnoj situaciji, gde leksan ploče nisu fiksirane, već četvorostrano oslonjene (skraćeno 4s). Ograničenja su primenjena za iskakanje, otklon i unutrašnju napetost. Krive pokazuju nosivost za MULTICLEAR ® leksan kao funkcija dužine nepodržanog raspona i širine leksana. Ako je dubina udubljenja manja, rastojanje nosača treba shodno tome smanjiti.

Povećanje spoja može povećati kapacitet opterećenja, jer omogućava više bočnog pomeranja usled toklona, pod uslovom da se ne prekorače druga ograničenja. Dodavanje neposrednih oslonaca (ispod leksana) pomažu samo pri opterećivanju pod pritiskom (sneg), osim ako se leksan ne može izdići na ovim lokacijama (tačkasto fiksiranje ili profili pritiska).

KAKO KORISTITI GRAFIKONE
Prvi metod

Imajući u vidu opterećenje i tip ploče - koja je maksimalna distanca između oslonca?

1. Odabir ploče i debljina

2. Po datom opterećenju pronaći nepodržanu dužinu na x-osi, posredstvom krive za debljinu ploče

3. Ukoliko je nepodržana dužina prekratka, odabrati ploče sa većim kapacitetom nosivosti (ili skratiti širinu ploče)

Drugi metod

Imajući u vidu debljinu, dužinu i nosivost ploče - koja je maksimalna širina?

1. Odabir ploče i debljina

2. Po datom opterećenju pronaći nepodržanu dužinu na x-osi, debljina ploče se pronalazi presekom obe linije.

3. Ukoliko presek nije predstavljen na jednom od krivih sa debljinom. odabrati manju širinu.

4. Ukoliko je širina premala, korigovati dužinu ploče ili odabrati model sa većim kapacitetom nosivosti.

Noseće krive po proizvodu

Noseće krive su prikazane za svaki proizvod, zasnovane na četiri strane sa potporom. Kriva debljine je uvek predstavljena u istom maniru, za lakše upoređivanje:

w500 => 500 mm širina Tamno plava (samo za debljinu od 10 mm i manje)
w700 => 700 mm širina Svetlo plava
w980 => 980 mm širina Zelena
w1050 => 1050 mm širina Žuta
w1200 => 1200 mm širina Crvena
w1250 => 1250 mm širina Braon
w2100 => 2100 mm širina Crna

Uzeti u obzir da ploče debljine od 8 mm i manje imaju maksimalni navedeni kapacitet nosivosti od 2000 N/m². Ostale debljine su limitirane po grafikonu na 2500 N/m²

PRIMER

Tip leksana je 16 mm MULTICLEAR ® 5X

Prvi primer (crvene strelice)

Opterećenje snega: 800 N/m²

Ova vrsta ploče u širini od 1050 mm (žuta linija w1050) može imati raspon bez oslonca (dužina) od 2,75 m.

Ova vrsta ploče u širini od 980 mm (zelena linija w980) može imati nepodržani raspon (dužina) od 3,50 m.

Drugi primer (zelene strelice)

Opterećenje od 1350 N/m², dužina ploče 2.25 m.

Dve linije se ne presecaju na krivi debljine. U tom slučaju, neophodno je uzeti manju širinu - približavanje plavoj krivi w700. Ukoliko je pogodno, moguće je odabrati dužu širinu (do 5.37m) ili tanju debljinu ploče.

leksan kapacitet nosivosti multiclear box 2wall 6mm leksan kapacitet nosivosti multiclear box 2wall 8mm leksan kapacitet nosivosti multiclear box 2wall 10mm leksan kapacitet nosivosti multiclear box 7wall 16mm leksan kapacitet nosivosti multiclear5x 20mm

Leksan cena


Leksan cena po kvadratu ili ploči? Ukoliko Vas interesuje naša aktuelna ponuda leksan ploča, molimo Vas, posetite predviđenu stranicu leksan cena u produžetku. Mogućnost besplatnog transporta za Vašu porudžbinu!

Leksan cena
 

Često postavljana pitanja


1Koje su dimenzije MULTICLEAR leksan ploča?

Dimenzije MULTICLEAR leksan ploča su 2100 x 6000 mm - jedna ploča sadrži 12.6 m²

2Koja je ćelijska struktura MULTICLEAR leksan ploča?

U ponudi Tehnokomerc Kruševac zastupljena je jednokomorna ćelijska struktura MULTICLEAR ploča i to u debljinama od 4, 6, 8 i 10 mm. Višekomorna struktura je dostupna u debljinama od 16 i 20 mm.

3Da li ugrađujete MULTICLEAR leksan ploče?

Tehnokomerc Kruševac ne vrši ugradnju leksan ploča.

4Da li šaljete MULTICLEAR leksan ploče brzom poštom?

MULTICLEAR leksan ploče ne šaljemo brzom poštom.

5Da li vršite transport MULTICLEAR leksan ploča?

Transport građevinskog materijala omogućujemo za sve porudžbine svojih klijenata i komitenata koji su u skladu sa postojećom logistikom preduzeća. Transport građevinskog materijala je besplatan. Transport građevinskog materijala sprovodimo posredstvom sopstvenih transportnih sredstava.

6Ko je proizvođač MULTICLEAR leksan ploča?