FIBRAN partnerstvo sa preduzećem Tehnokomerc Kruševac

FIBRAN partnerstvo sa preduzećem Tehnokomerc Kruševac osigurava stabilno snadbevanje tržišta sa vrhunskim izolacionim materijalima i proizvodima. Najbolji uslovi, kvalitet i kompletna izolaciona rešenja za Vaše građevinske poduhvate!

Moderna gradnja

Moderna gradnja i savremeni način života donosi i uštedu dragocene energije.

Tehnokomerc Kruševac izlazi u susret ovom trenudu sa vrhunskom ponudom kamene vune i stirodura.

U tom smislu pružamo toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju, tj. zaštitu svih delova građevinskih konstrukcija.

Atestirani proizvodi

Stručan i iskusan tim menadžera, kao i veliki izbor stručne literature Vam je uvek na raspolaganju po pitanju karakteristika i izbora proizvoda, kao i njihove pravilne ugradnje.

Sve urađene projekte potkrepljujemo odgovarajućim atestima domaćih sertifikacionih tela.

Idealna kombinacija termoizolacionih proizvoda za fasadu FIBRANgeo i FIBRANxps

Fasada u sistemu sa FIBRANgeo i FIBRANxps

Staramo se o energetskoj efikasnosti fasada u skladu sa novim tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova


Kvalitet FIBRANgeo

Kvalitet FIBRANgeo proizvoda je osiguran u skladu sa EN 13162 i EN 13172 standardima.

Ovi standardi ustanovljavalju tip i učestalost merenja od strane kako priznatih i nezavisnih ustanova, tako i od strane FIBRAN laboratorija.Kvalitet FIBRANxps

Kvalitet FIBRANxps obezbeđujemo u skladu sa normama iz standarda SRPS EN 13164 i SRPS EN 13172 SRPS G.C7.202:1990/ A1:1992 koje definišu opseg i učestalost ispitivanja kvaliteta koje sprovode akreditovani i nezavisni instituti, kao i učestalost i opseg merenja u sopstvenoj laboratoriji.

Budući da FIBRAN prodaje svoje proizvode širom Evrope, proveravamo kvalitet prema lokalnim standardima pojedinih zemalja, uključujući i neka vrlo razvijena i izuzetno složena građevinska tržišta.

FIBRAN sistem fasade

Preuzmite brošuru iz priloga za osnovne informacije